Quyết định 236/QĐ-UBND

Quyết định 236/QĐ-UBND năm 2018 về đính chính văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 236/QĐ-UBND 2018 đính chính văn bản do Ủy ban tỉnh ban hành Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 236/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH VĂN BẢN DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 64/TTr-SNV ngày 17 tháng 01 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính căn cứ ban hành văn bản của 04 Quyết định sau đây:

1. Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ:

Bỏ căn cứ pháp lý “Căn cứ Quyết định số 45/2015/QĐ-UB ngày 05 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ”.

2. Quyết định số 75/2016-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp, ủy quyền cho Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế:

Bỏ căn cứ pháp lý Căn cứ Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế”.

3. Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Sở Du lịch:

Bỏ căn cứ pháp lý “Căn cứ Công văn số 19/TTg ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở Du lịch”.

4. Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn Đo lường chất lượng trực thuộc Tiêu chuẩn đo lường chất lượng:

Bỏ căn cứ pháp lý “Căn cứ Quyết định số 45/2015/QĐ-UB ngày 05 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ” và “Căn cứ Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Du lịch, Khoa học và Công nghệ; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 236/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu236/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2018
Ngày hiệu lực25/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 236/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 236/QĐ-UBND 2018 đính chính văn bản do Ủy ban tỉnh ban hành Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 236/QĐ-UBND 2018 đính chính văn bản do Ủy ban tỉnh ban hành Huế
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu236/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
     Người kýNguyễn Văn Cao
     Ngày ban hành25/01/2018
     Ngày hiệu lực25/01/2018
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật6 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản gốc Quyết định 236/QĐ-UBND 2018 đính chính văn bản do Ủy ban tỉnh ban hành Huế

      Lịch sử hiệu lực Quyết định 236/QĐ-UBND 2018 đính chính văn bản do Ủy ban tỉnh ban hành Huế

      • 25/01/2018

       Văn bản được ban hành

       Trạng thái: Chưa có hiệu lực

      • 25/01/2018

       Văn bản có hiệu lực

       Trạng thái: Có hiệu lực