Quyết định 2363/2007/QĐ-UBND

Quyết định 2363/2007/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007 tỉnh Thái Nguyên

Nội dung toàn văn Quyết định 2363/2007/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2363/2007/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2007 TỈNH THÁI NGUYÊN.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 2826/2006/QĐ-UBND ngày 18/12/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ tình hình, kết quả thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 9 tháng đầu năm 2007;

Theo báo cáo, đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1796/TTr-STC ngày 08/10/2007 về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007, sau khi được thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh tại Thông báo số 83/HĐND-KTNS ngày 17/10/2007, và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên tại văn bản số 142/HĐND-TH ngày 22/10/2007 về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007 tỉnh Thái Nguyên, với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Điều chỉnh tổng ghi thu ngân sách đầu năm từ 766.145 triệu đồng lên 980.992 triệu đồng, bao gồm:

1.1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từ 766.145 triệu đồng, lên 813.640 triệu đồng; tăng 47.495 triệu đồng. Trong đó: Thu cân đối tăng từ 651.445 triệu đồng, lên 697.140 triệu đồng, tăng 45.695 triệu đồng; thu quản lý qua ngân sách tăng từ 114.700 triệu đồng lên 116.500 triệu đồng, tăng 1.800 triệu đồng.

1.2. Tăng thu chuyển nguồn năm 2006 sang năm 2007 là 152.352 triệu đồng.

1.3. Tăng thu vay Ngân hàng Phát triển là 15.000 triệu đồng.

 (Chi tiết tại phụ biểu số 01 kèm theo Quyết định này).

2. Điều chỉnh bổ sung từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương là 203.903 triệu đồng.

3. Điều chỉnh tổng chi ngân sách:

Điều chỉnh tổng chi từ 1.969.059 triệu đồng, lên 2.387.809 triệu đồng, tăng 418.750 triệu đồng

Trong đó:

3.1. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương: Dự toán đầu năm 1.469.447 triệu đồng; dự toán điều chỉnh 1.801.391 triệu đồng. Tăng 331.944 triệu đồng.

3.2. Chi chương trình mục tiêu quốc gia và một số chương trình mục tiêu nhiệm vụ khác: Dự toán đầu năm 384.912 triệu đồng, điều chỉnh lên 469.918 triệu đồng. Tăng 85.006 triệu đồng.

3.3. Điều chỉnh thu quản lý qua ngân sách từ 114.700 triệu đồng lên 116.500 triệu đồng, tăng 1.800 triệu đồng.

4. Điều chỉnh số thu ngân sách phân theo cấp tỉnh, cấp huyện.

 (Chi tiết tại phụ biểu số 02 kèm theo Quyết định này).

5. Điều chỉnh số chi ngân sách theo cấp tỉnh, cấp huyện.

 (Chi tiết tại phụ biểu số 03 kèm theo Quyết định này).

6. Điều chỉnh tăng số bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện 159.306 triệu đồng.

 (Chi tiết tại phụ biểu số 05 kèm theo Quyết định này).

7. Điều chỉnh chi tiết chi ngân sách khối tỉnh cho các đơn vị dự toán.

 (Chi tiết tại phụ biểu số 04 kèm theo Quyết định này).

8. Điều chỉnh dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia và một số chương trình mục tiêu nhiệm vụ khác.

 (Chi tiết tại phụ biểu số 06 kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Sở Tài chính phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục thuế Thái Nguyên và các ngành liên quan tổ chức thực hiện và hướng dẫn các ngành, cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các cơ sở liên quan tổ chức thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và được điều chỉnh, bổ sung, thay thế một số chỉ tiêu tại Quyết định số 2826/2006/QĐ-UBND ngày 18/12/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Kim

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2363/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2363/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2007
Ngày hiệu lực26/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2363/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2363/2007/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2363/2007/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2363/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýNguyễn Văn Kim
        Ngày ban hành26/10/2007
        Ngày hiệu lực26/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2363/2007/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2363/2007/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007

            • 26/10/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/10/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực