Quyết định 237-NV

Quyết định 237-NV năm 1964 về việc điều chỉnh địa giới và chia lại một số xã thuộc huyện Cẩm thủy tỉnh Thanh hóa do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ban hành

BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 237-NV

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 1964 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI VÀ CHIA LẠI MỘT SỐ XÃ THUỘC HUYỆN CẨM THỦY TỈNH THANH HÓA

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ nghị định số 130-CP ngày 29 tháng 09 năm 1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nội vụ:
Căn cứ quyết định số 56-CP ngày 24 tháng 04 năm 1963 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Bộ Nội vụ phê chuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Ủy ban hành chính tỉnh Thanh-hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: - Nay phê chuẩn việc điều chỉnh địa giới các xã Cẩm-thạch, Cẩm-giang, Cẩm-ngọc, Cẩm-vân thuộc huyện Cẩm-thủy như sau:

- Đưa xóm Xù thuộc xã Cẩm-thạch sang xã Cẩm-giang;

- Đưa xóm Ruộng thuộc xã Cẩm-ngọc sang xã Cẩm-vân.

Điều 2: Phê chuẩn việc chia ba xã thuộc huyện Cẩm-thủy như sau:

- Chia xã Cẩm-thạch thành ba xã và lấy tên là:

1. Xã Cẩm-thạch gồm có 9 xóm: Trây, Bọt, Bùi, Thung, Vân, Mít, Chén, Cốc và Chiềng- đông;

2. Xã Cẩm-liên gồm có 7 xóm: Dùng, An-ninh, Liên-sơn, Mòng, Đồ Thạch-minh và Thạch-an;

3. Xã Cẩm-thành gồm có 14 xóm: Chanh, Én, Muối, Vạc, Ngọc, Nâm, Phâng, Bọt, Bèo, Trẹn, Khạt, Chiềng-trám, Cò-cánh, và Hồng-thái.

- Chia xã Cẩm-giang thành hai xã và lấy tên là :

1. Xã Cẩm-lương  gồm có 5 xóm : Kim- mầm, Lương-ngọc, Lương-hòa, Lương-thuận, và Xủ;

2.Xã Cẩm-giang gồm có 7 xóm: Xun, Vân chu, Khuyên, Đồn, Lai, Vọng, và Mống.

- Chia xã Cẩm-vân thành hai xã và lấy tên là:

1. Xã Cẩm-vân gồm có 8 xóm: Tiên-lăng, Tường-yên, Quách-phác, Vân-trai, Cát-khánh, Văn-long, Quan-bằng và Cẩm-thành.

2. Xã Cẩm-yên gồm có 5 xóm: Yên-duyệt, Vô-kỵ 1, Vô-kỵ 2, Ruộng, và Đồng-trâm;

Những xóm nói trong điều 2 này cần sửa đổi tên theo thông tư liên Bộ Nội vụ- Văn hóa số 17-LB-NV-VH ngày 02 tháng 08 năm 1963 sẽ do Ủy ban hành chính tỉnh Thanh-hóa quyết định.

Điều 3: - Phê chuẩn việc đưa xã Cẩm-minh thuộc huyện Cẩm-thủy sang huyện Vĩnh-lộc.

Điều 4: - Ủy ban hành chính tỉnh Thanh-hóa và ông Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG


 

 
Lê Tất Đắc

 

Thuộc tính văn bản 237-NV
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 237-NV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/09/1964
Ngày hiệu lực 26/09/1964
Ngày công báo 07/10/1964
Số công báo Số 33
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 11 năm trước

Lược đồ văn bản

Quyết định 237-NV điều chỉnh địa giới chia lại một số xã thuộc huyện Cẩm thủy tỉnh Thanh hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 237-NV điều chỉnh địa giới chia lại một số xã thuộc huyện Cẩm thủy tỉnh Thanh hóa
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 237-NV
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Người ký Lê Tất Đắc
Ngày ban hành 11/09/1964
Ngày hiệu lực 26/09/1964
Ngày công báo 07/10/1964
Số công báo Số 33
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

 • 11/09/1964

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 07/10/1964

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 26/09/1964

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực