Quyết định 2371/QĐ-BNN-KHCN

Quyết định 2371/QĐ-BNN-KHCN Tiêu chuẩn ngành: 14 TCN 166 : 2006 “Nước cung cấp cho ăn uống sinh hoạt – Tiêu chuẩn phân loại nguồn nước và vùng bị ô nhiễm Asen” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2371/QĐ-BNN-KHCN Tiêu chuẩn Nước cung cấp cho ăn uống sinh hoạt phân loại vùng bị ô nhiễm Asen


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2371/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH TIÊU CHUẨN NGÀNH: “ NƯỚC CUNG CẤP CHO ĂN UỐNG SINH HOẠT – TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI NGUỒN NƯỚC VÀ VÙNG BỊ Ô NHIỄM ASEN”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

- Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
- Căn cứ Quyết định số 74/2005/QĐ-BNN ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về ban hành quy chế xây dựng, ban hành, phổ biến và kiểm tra áp dụng Tiêu chuẩn ngành;
- Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuỷ lợi tại công văn số 428/TL-CV ngày 11 tháng 8 năm 2006 về xin ban hành tiêu chuẩn trên và hồ sơ kèm theo;
- Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ khoa học công nghệ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này Tiêu chuẩn ngành: 14 TCN 166 : 2006 “ Nước cung cấp cho ăn uống sinh hoạt – Tiêu chuẩn phân loại nguồn nước và vùng bị ô nhiễm Asen”.

Điều 2: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ khoa học công nghệ, Cục trưởng Cục Thuỷ lợi, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu VP Bộ và Vụ KHCN

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Thuật

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2371/QĐ-BNN-KHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2371/QĐ-BNN-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/08/2006
Ngày hiệu lực17/08/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2371/QĐ-BNN-KHCN

Lược đồ Quyết định 2371/QĐ-BNN-KHCN Tiêu chuẩn Nước cung cấp cho ăn uống sinh hoạt phân loại vùng bị ô nhiễm Asen


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2371/QĐ-BNN-KHCN Tiêu chuẩn Nước cung cấp cho ăn uống sinh hoạt phân loại vùng bị ô nhiễm Asen
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2371/QĐ-BNN-KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Ngọc Thuật
        Ngày ban hành17/08/2006
        Ngày hiệu lực17/08/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2371/QĐ-BNN-KHCN Tiêu chuẩn Nước cung cấp cho ăn uống sinh hoạt phân loại vùng bị ô nhiễm Asen

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2371/QĐ-BNN-KHCN Tiêu chuẩn Nước cung cấp cho ăn uống sinh hoạt phân loại vùng bị ô nhiễm Asen

            • 17/08/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/08/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực