Quyết định 2374/QĐ-TTg

Quyết định 2374/QĐ-TTg năm 2010 sửa đổi cơ chế đầu tư xây dựng cảng cá loại II tại Quyết định 346/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch hệ thống cảng cá, bến cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2374/QĐ-TTg sửa đổi cơ chế đầu tư xây dựng cảng cá loại II


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2374/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CƠ CHẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẢNG CÁ LOẠI II TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 346/QĐ-TTG NGÀY 15 THÁNG 3 NĂM 2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH HỆ THỐNG CẢNG CÁ, BẾN CÁ ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 3110/TTr-BNN-TCTS ngày 24 tháng 9 năm 2010) và ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7359/BKH-KTNN ngày 15 tháng 10 năm 2010), Tài chính (công văn số 14755/BTC-ĐT ngày 02 tháng 11 năm 2010),  

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung điểm b khoản 4, mục VII, Điều 1 tại Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống cảng cá, bến cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 như sau:

“Ngân sách Trung ương ngoài việc đảm bảo khả năng hỗ trợ cho các địa phương đầu tư xây dựng cảng cá loại I vẫn còn khả năng hỗ trợ thì đối với các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách, ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư một số hạng mục cơ sở hạ tầng thiết yếu của cảng cá loại II, bao gồm: nạo vét luồng lạch ra vào cảng, nạo vét vùng nước đậu tàu; xây dựng bến cầu tàu; xây dựng kè bờ, đê, kè chắn sóng, chắn cát; các công trình neo buộc tàu; hệ thống phao tiêu báo hiệu, hệ thống thông tin liên lạc chuyên ngành của cảng.

Mức hỗ trợ vốn đầu tư các hạng mục thiết yếu của cảng cá loại II cho các địa phương cụ thể như sau:

- Đối với các địa phương được ngân sách Trung ương hỗ trợ cân đối thu chi ngân sách địa phương trên 50% thì được hỗ trợ tối đa là 50%;

- Đối với các địa phương được ngân sách Trung ương hỗ trợ cân đối thu chi ngân sách địa phương còn lại thì được hỗ trợ tối đa là 30%;

- Đối với các địa phương điều tiết về ngân sách Trung ương tự bố trí ngân sách địa phương để thực hiện.

Các địa phương được ngân sách Trung ương hỗ trợ vốn đầu tư các hạng mục thiết yếu của cảng cá loại II phải bố trí ngân sách địa phương đối với phần vốn còn lại để thực hiện đúng tiến độ.

Căn cứ khả năng ngân sách nhà nước và trên cơ sở tiến độ thực hiện các dự án theo quy hoạch hệ thống cảng cá, bến cá đã được phê duyệt, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính có trách nhiệm cân đối, bố trí vốn hỗ trợ theo kế hoạch 5 năm và hàng năm, trên cơ sở đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đảm bảo tập trung hoàn thành dứt điểm từng công trình”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của QH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2374/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2374/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2010
Ngày hiệu lực28/12/2010
Ngày công báo12/01/2011
Số công báoTừ số 49 đến số 50
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/11/2015
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2374/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 2374/QĐ-TTg sửa đổi cơ chế đầu tư xây dựng cảng cá loại II


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2374/QĐ-TTg sửa đổi cơ chế đầu tư xây dựng cảng cá loại II
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2374/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Sinh Hùng
       Ngày ban hành28/12/2010
       Ngày hiệu lực28/12/2010
       Ngày công báo12/01/2011
       Số công báoTừ số 49 đến số 50
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/11/2015
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2374/QĐ-TTg sửa đổi cơ chế đầu tư xây dựng cảng cá loại II

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2374/QĐ-TTg sửa đổi cơ chế đầu tư xây dựng cảng cá loại II

           • 28/12/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/01/2011

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/12/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực