Quyết định 2376a/QĐ-BTC

Quyết định 2376a/QĐ-BTC năm 2014 đính chính Thông tư 132/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật đối với xe đạp điện; phí kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô ba bánh và xe tương tự đang lưu hành do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2376a/QĐ-BTC năm 2014 đính chính 132/2014/TT-BTC phí kiểm định xe đạp điện mô tô ba bánh


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2376a/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 132/2014/TT-BTC NGÀY 10/9/2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT ĐỐI VỚI XE ĐẠP ĐIỆN; PHÍ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ BA BÁNH VÀ CÁC LOẠI XE TƯƠNG ĐƯƠNG ĐANG LƯU HÀNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về Công báo;

Căn cứ khoản 7, Điều 1 Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 04 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính sai sót kỹ thuật tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 132/2014/TT-BTC ngày 10/9/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật đối với xe đạp điện; phí kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự đang lưu hành, như sau:

- Tại khoản 1 Điều 4 đã in là: “Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2014.”

Nay sửa lại là: “Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2014.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là phần không tách rời của Thông tư số 132/2014/TT-BTC ngày 10/9/2014 của Bộ Tài chính.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Công báo;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu VT, CST (CST 5).

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Chi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2376a/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2376a/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/09/2014
Ngày hiệu lực16/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2376a/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 2376a/QĐ-BTC năm 2014 đính chính 132/2014/TT-BTC phí kiểm định xe đạp điện mô tô ba bánh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 2376a/QĐ-BTC năm 2014 đính chính 132/2014/TT-BTC phí kiểm định xe đạp điện mô tô ba bánh
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu2376a/QĐ-BTC
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýNguyễn Đức Chi
     Ngày ban hành16/09/2014
     Ngày hiệu lực16/09/2014
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 2376a/QĐ-BTC năm 2014 đính chính 132/2014/TT-BTC phí kiểm định xe đạp điện mô tô ba bánh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2376a/QĐ-BTC năm 2014 đính chính 132/2014/TT-BTC phí kiểm định xe đạp điện mô tô ba bánh

         • 16/09/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 16/09/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực