Quyết định 238/2000/QĐ-NHNN1

Quyết định 238/2000/QĐ-NHNN1 điều chỉnh mức lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các Tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Quyết định 238/2000/QĐ-NHNN1 điều chỉnh mức lãi suất tái cấp vốn Ngân hàng Nhà nước với các Tổ chức tín dụng đã được thay thế bởi Quyết định 465/2000/QĐ-NHNN1 điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn Ngân hàng Nhà nước với tổ chức tín dụng và được áp dụng kể từ ngày 06/11/2000.

Nội dung toàn văn Quyết định 238/2000/QĐ-NHNN1 điều chỉnh mức lãi suất tái cấp vốn Ngân hàng Nhà nước với các Tổ chức tín dụng


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 238/2000/QĐ-NHNN1

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐIỀU CHỈNH LÃI SUẤT TÁI CẤP VỐN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 06/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay điều chỉnh mức lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các Tổ chức tín dụng là 0,4%/tháng.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2000 và thay thế Quyết định số 103/2000/QĐ-NHNN1 ngày 31 tháng 3 năm 2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các Tổ chức tín dụng.

Điều 3: Số dư nợ vay tái cấp vốn của các Tổ chức tín dụng tại Ngân hàng Nhà nước đến cuối ngày 31 tháng 7 năm 2000 được điều chỉnh theo mức lãi suất quy định tại Điều 1 trên đây.

Điều 4: Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) các Tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4,
- Ban Lãnh đạo NHNN
- Lưu VP, CSTT2

KT. THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Dương Thu Hương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 238/2000/QĐ-NHNN1

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu238/2000/QĐ-NHNN1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2000
Ngày hiệu lực01/08/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/11/2000
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 238/2000/QĐ-NHNN1

Lược đồ Quyết định 238/2000/QĐ-NHNN1 điều chỉnh mức lãi suất tái cấp vốn Ngân hàng Nhà nước với các Tổ chức tín dụng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 238/2000/QĐ-NHNN1 điều chỉnh mức lãi suất tái cấp vốn Ngân hàng Nhà nước với các Tổ chức tín dụng
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu238/2000/QĐ-NHNN1
      Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
      Người kýDương Thu Hương
      Ngày ban hành31/07/2000
      Ngày hiệu lực01/08/2000
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/11/2000
      Cập nhật6 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 238/2000/QĐ-NHNN1 điều chỉnh mức lãi suất tái cấp vốn Ngân hàng Nhà nước với các Tổ chức tín dụng

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 238/2000/QĐ-NHNN1 điều chỉnh mức lãi suất tái cấp vốn Ngân hàng Nhà nước với các Tổ chức tín dụng