Quyết định 238/QĐ-BTTTT

Quyết định 238/QĐ-BTTTT năm 2016 thừa nhận phòng thử nghiệm do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 238/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2016


BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 238/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỪA NHẬN PHÒNG THỬ NGHIỆM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực vin thông và công ngh thông tin;

Theo đề ngh của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công ngh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thừa nhận phòng thử nghiệm:

SGS North America, INC. - US0186

Địa chỉ: 620 Old Peachtree Road, Suite 100, Suwanee, GA 30024 USA

(đã được Viện Tiêu chuẩn và công nghệ quốc gia Hoa Kỳ (NIST) chỉ định và đề nghị thừa nhận) đáp ng đầy đủ các yêu cầu về việc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau vđánh giá phù hợp đối với các sản phm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin theo Thông tư số 28/2014/TT-BTTTT với phạm vi thừa nhận kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Phòng thử nghiệm có tên tại Điều 1 có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Thông tư số 28/2014/TT-BTTTT.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày ký đến ngày 31/7/2017.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, phòng thnghiệm có tên tại Điu 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Nguyễn Minh Hồng (để b/c);
- Trung tâm thông tin (để p/h);
- Các tổ chức CNHQ (để t/h);
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Lê Xuân Công

 

PHẠM VI ĐƯỢC THỪA NHẬN
(kèm theo Quyết định số 238/QĐ-BTTTT ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyn thông)

1. Thông tin về phòng thử nghiệm

Tên: SGS North America, INC. - US0186

Địa chỉ: 620 Old Peachtree Road, Suite 100, Suwanee, GA 30024 USA

Người liên lạc: Mr. David Schramm

Điện thoại: +1(770) 570-1819

Email: [email protected]

2. Phạm vi được thừa nhận

TT

Tên sn phẩm

Quy định kỹ thuật

1.

Thiết bị đầu cuối

 

1.1

Thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông công cộng qua giao din tương tự hai dây

TCVN 7189:2009

TCVN 7317:2003

1.2

Thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông công cộng sử dụng kênh thuê riêng

TCVN 7189:2009

1.3

Máy điện thoại không dây (loại kéo dài thuê bao)

QCVN 18:2014/BTTTT

TCVN 7317:2003

2.

Thiết bị vô tuyến

 

2.1

Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện dùng trong các nghiệp vụ thông tin vô tuyến điện cđịnh hoặc lưu động mặt đất

QCVN 18:2014/BTTTT

QCVN 54:2011/BTTTT

2.2

Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho truyn hình quảng bá

QCVN 18:2014/BTTTT

2.3

Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho phát thanh quảng bá

QCVN 18:2014/BTTTT

2.4

Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho phát chun (tần s, thời gian)

QCVN 18:2014/BTTTT

2.5

Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho định vị và đo đạc từ xa (trừ thiết bị dùng ngoài khơi cho ngành du khí)

QCVN 18:2014/BTTTT

QCVN 55:2011/BTTTT

2.6

Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho thông tin vệ tinh (tr các thiết bị lưu động dùng trong hàng hi và hàng không)

QCVN 18:2014/BTTTT

2.7

Thiết b phát, thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho nghiệp vụ lưu động hàng hải (kcả các thiết bị trợ giúp, thiết bị vệ tinh)

QCVN 18:2014/BTTTT

2.8

Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho nghiệp vụ lưu động hàng không (kể cả các thiết bị trợ giúp, thiết bị vệ tinh)

QCVN 18:2014/BTTTT

2.9

Thiết bRada hàng hải, hàng không, khí tượng

QCVN 18:2014/BTTTT

2.10

Thiết b vô tuyến dn đường

QCVN 18:2014/BTTTT

2.11

Thiết bị cảnh báo, điều khiển từ xa bng vô tuyến điện

QCVN 18:2014/BTTTT

QCVN 55:2011/BTTTT

2.12

Thiết bnhận dạng bằng sóng vô tuyến điện

QCVN 18:2014/BTTTT

QCVN 55:2011/BTTTT

3.

Thiết b công nghệ thông tin

 

3.1

Máy tính cá nhân để bàn, máy ch (desktop, server)

TCVN 7189:2009

3.2

Máy tính xách tay (laptop and portable computer)

TCVN 7189:2009

3.3

Thiết bị trợ giúp cá nhân (PDA)

TCVN 7189:2009

3.4

Thiết bị định tuyến (router)

TCVN 7189:2009

3.5

Thiết bi tập trung (hub)

TCVN 7189:2009

3.6

Thiết bị chuyển mạch (switch)

TCVN 7189:2009

3.7

Thiết bị cổng (gateway)

TCVN 7189:2009

3.8

Thiết bị cu (bridge)

TCVN 7189:2009

3.9

Thiết bị tường lửa (firewall)

TCVN 7189:2009

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 238/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu238/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/02/2016
Ngày hiệu lực19/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2017
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 238/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 238/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 238/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu238/QĐ-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýLê Xuân Công
        Ngày ban hành19/02/2016
        Ngày hiệu lực19/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2017
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 238/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 238/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm 2016

            • 19/02/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/02/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực