Quyết định 2385/QĐ-UBND

Quyết định 2385/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Nội dung toàn văn Quyết định 2385/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Nam Định 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2385/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 25 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 1004/QĐ-UBND ngày 21/6/2013 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của thành phố Nam Định;

Căn cứ Văn bản số 606/UBND-VP3 ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh Nam Định về chủ trương đầu tư dự án xây dựng trụ sở văn phòng và khu dịch vụ thương mại tại phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định;

Xét đề nghị tại các Tờ trình số: 136/TTr-UBND ngày 13/10/2016 của UBND thành phố Nam Định; 2533/TTr-STNMT ngày 17/10/2016 của Sở Tài nguyên & Môi trường về việc xin phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Nam Định và hồ sơ kèm theo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Nam Định với diện tích khoảng 0,53 ha thuộc tờ bản đồ địa chính số 19 phường Lộc Vượng đo vẽ năm 2004, từ đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp sang đất thương mại dịch vụ để thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở văn phòng và khu dịch vụ thương mại tại phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định.

Điều 2. Căn cứ điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định có trách nhiệm:

1. Công bố công khai điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật đất đai;

2. Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch đã được duyệt. Trường hợp có sự bất cập giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, các quy hoạch chuyên ngành khác và các quy định của tỉnh thì kịp thời báo cáo Sở Tài nguyên & Môi trường xem xét trình UBND tỉnh quyết định điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường; Chủ tịch UBND thành phố Nam Định; Chủ tịch UBND phường Lộc Vượng; Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
kt. chỦ tỊch
phó chỦ tỊch
Nguyễn Phùng Hoan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2385/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2385/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2016
Ngày hiệu lực25/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2385/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2385/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Nam Định 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2385/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Nam Định 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2385/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýNguyễn Phùng Hoan
        Ngày ban hành25/10/2016
        Ngày hiệu lực25/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2385/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Nam Định 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2385/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Nam Định 2016

            • 25/10/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/10/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực