Quyết định 239/1999/QĐ-TTg

Quyết định 239/1999/QĐ-TTg sửa đổi khoản a Điều 1 Quyết định 1121/1997/QĐ-TTg năm 1997 về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 239/1999/QĐ-TTg học bổng trợ cấp xã hội học sinh, sinh viên trường đào tạo công lập sửa đổi, khoản a Điều 1 của Quyết định 1121/1997/QĐ-TTg đã được thay thế bởi Nghị định 84/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giáo dục và được áp dụng kể từ ngày 01/09/2020.

Nội dung toàn văn Quyết định 239/1999/QĐ-TTg học bổng trợ cấp xã hội học sinh, sinh viên trường đào tạo công lập sửa đổi, khoản a Điều 1 của Quyết định 1121/1997/QĐ-TTg


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 239/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG, SỬA ĐỔI, KHOẢN A ĐIỀU 1 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 1121/1997/QĐ-TTG NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM 1997 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ HỌC BỔNG VÀ TRỢ CẤP XÃ HỘI ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÔNG LẬP

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ vào Điều 77 của Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung, sửa đổi khoản a Điều 1 của Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập như sau :

- Đối tượng được xét cấp học bổng khuyến khích học tập là học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập, hệ chính quy tập trung, dài hạn có kết quả học tập và rèn luyện đạt từ mức khá trở lên.

- Học bổng khuyến khích học tập toàn phần quy định bằng 120.000 đồng/tháng đối với sinh viên đại học và cao đẳng và 110.000 đồng/tháng đối với học sinh trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. Học sinh, sinh viên đạt loại xuất sắc được hưởng gấp đôi mức học bổng khuyến khích học tập toàn phần.

- Học bổng khuyến khích học tập cấp 11 tháng của năm học.

- Căn cứ vào quỹ học bổng khuyến khích học tập, Hiệu trưởng xác định số lượng suất học bổng, xếp thứ tự học sinh, sinh viên thuộc diện được xét và cấp theo thứ tự từ trên xuống.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2000. Bãi bỏ khoản a, Điều 1 của Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên của các trường đào tạo công lập.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Quyết định này.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi  hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Thường vụ Bộ Chính trị,
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
 cơ quan thuộc Chính phủ,
- Các HĐND, UBND tỉnh,
 thành phố trực thuộc Trung ương,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng Trung ương
 và các Ban của Đảng,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Tòa án nhân dân tối cao,
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ, Cục,
 VP HĐQGGD,
 các đơn vị trực thuộc,
- Lưu : KG (5), Văn thư.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 239/1999/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu239/1999/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/1999
Ngày hiệu lực01/01/2000
Ngày công báo31/01/2000
Số công báoSố 4
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 239/1999/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 239/1999/QĐ-TTg học bổng trợ cấp xã hội học sinh, sinh viên trường đào tạo công lập sửa đổi, khoản a Điều 1 của Quyết định 1121/1997/QĐ-TTg


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 239/1999/QĐ-TTg học bổng trợ cấp xã hội học sinh, sinh viên trường đào tạo công lập sửa đổi, khoản a Điều 1 của Quyết định 1121/1997/QĐ-TTg
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu239/1999/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýPhạm Gia Khiêm
       Ngày ban hành28/12/1999
       Ngày hiệu lực01/01/2000
       Ngày công báo31/01/2000
       Số công báoSố 4
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật16 năm trước

       Văn bản được căn cứ

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 239/1999/QĐ-TTg học bổng trợ cấp xã hội học sinh, sinh viên trường đào tạo công lập sửa đổi, khoản a Điều 1 của Quyết định 1121/1997/QĐ-TTg

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 239/1999/QĐ-TTg học bổng trợ cấp xã hội học sinh, sinh viên trường đào tạo công lập sửa đổi, khoản a Điều 1 của Quyết định 1121/1997/QĐ-TTg