Quyết định 239/QĐ-UBND

Quyết định 239/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tỉnh Cần Thơ

Quyết định 239/QĐ-UBND 2014 thủ tục mới sửa đổi bãi bỏ Sở Lao động Thương binh Xã hội Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định số 1036/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Lao động Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 03/04/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 239/QĐ-UBND 2014 thủ tục mới sửa đổi bãi bỏ Sở Lao động Thương binh Xã hội Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 239/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 22 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 159/TTr-STP ngày 14 tháng 01 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 09 thủ tục hành chính được ban hành mới (lĩnh vực: Dạy nghề; Người có công; Bảo trợ xã hội); 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung (lĩnh vực: Bảo hiểm thất nghiệp; Lao động ngoài nước; Phòng, chống tệ nạn xã hội) và 15 thủ tục hành chính bị bãi bỏ (lĩnh vực: Việc làm; Dạy nghề; Lao động, tiền lương, tiền công; Bảo trợ xã hội; Giải quyết khiếu nại, tố cáo) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Quyết định số 3204/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hùng Dũng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 239/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu239/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/01/2014
Ngày hiệu lực22/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/04/2015
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 239/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 239/QĐ-UBND 2014 thủ tục mới sửa đổi bãi bỏ Sở Lao động Thương binh Xã hội Cần Thơ


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 239/QĐ-UBND 2014 thủ tục mới sửa đổi bãi bỏ Sở Lao động Thương binh Xã hội Cần Thơ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu239/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Cần Thơ
       Người kýLê Hùng Dũng
       Ngày ban hành22/01/2014
       Ngày hiệu lực22/01/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/04/2015
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 239/QĐ-UBND 2014 thủ tục mới sửa đổi bãi bỏ Sở Lao động Thương binh Xã hội Cần Thơ

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 239/QĐ-UBND 2014 thủ tục mới sửa đổi bãi bỏ Sở Lao động Thương binh Xã hội Cần Thơ