Quyết định 239/QĐ-UBND

Quyết định 239/QĐ-UBND công nhận các Khối thi đua và Trưởng các Khối thi đua năm 2015 do tỉnh Phú Thọ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 239/QĐ-UBND công nhận Khối thi đua Trưởng Khối thi đua 2015 tỉnh Phú Thọ


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 239/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 02 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CÁC KHỐI THI ĐUA VÀ TRƯỞNG CÁC KHỐI THI ĐUA NĂM 2015

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật số 39/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 01/2012/QD-UBND ngày 09/01/2012 của UBND tỉnh quy định về công tác thi đua, khen thưởng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội Vụ tại Tờ trình số 180/TTr-SNV ngày 28/01/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận các Khối thi đua và Trưởng các Khối thi đua năm 2015, gồm các cơ quan, đơn vị sau:

1. Khối các huyện, thành phố, thị xã có 13 đơn vị: gồm UBND các huyện: Phù Ninh, Đoan Hùng, Thanh Ba, Hạ Hòa, Cẩm Khê, Yên Lập, Tân Sơn, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Tam Nông, Lâm Thao; UBND thành phố Việt Trì và UBND thị xã Phú Thọ.

- UBND Thị xã Phú Thọ làm Trưởng khối.

2. Khối các cơ quan Đảng có 08 đơn vị: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối doanh nghiệp.

- Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ làm Trưởng khối.

3. Khối Ủy ban MTTQ và các đoàn thể có 06 đơn vị: Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội CCB tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và Hội Nông dân tỉnh.

- Uỷ ban MTTQ tỉnh làm Trưởng khối.

4. Khối các Cơ quan quản lý về kinh tế07 đơn vị, gồm các sở: Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Xây Dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Đoạn Quản lý đường thủy Nội địa số 1 và Ban Quản lý các khu công nghiệp.

- Sở Công thương làm Trưởng khối.

5. Khối các cơ quan Tổng hợp13 đơn vị: Văn phòng HĐND & Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Ngoại vụ, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Phú Thọ, Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ, Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú và Chi cục Hải quan Phú Thọ.

- Cục thuế tỉnh làm Trưởng khối.

6. Khối các cơ quan Văn hóa - Xã hội có 09 đơn vị, gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin & Truyền thông, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh và Ban Dân tộc.

- Sở Thông tin và Truyền thông làm Trưởng khối.

7. Khối các cơ quan Nội chính có 07 đơn vị: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án Dân sự.

- Công an tỉnh Phú Thọ làm Trưởng khối.

8. Khối các Hội được giao biên chế và các đơn vị khác có 8 đơn vị: Hội Chữ thập đỏ, Hội nhà Báo Phú Thọ; Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Quỹ phát triển đất.

- Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh làm Trưởng khối.

9. Khối các Hội có 9 đơn vị: Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Phú Thọ; Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Phú Thọ; Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ; Hội cựu giáo chức tỉnh Phú Thọ; Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Phú Thọ; Hội Luật gia tỉnh Phú Thọ; Hiệp hội Du lịch tỉnh Phú Thọ; Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh Phú Thọ; Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Phú Thọ.

- Hội Khuyến học tỉnh làm Trưởng khối.

10. Khối các Trường Đại học và Cao đẳng có 12 đơn vị: Trường Chính trị tỉnh, Trường Đại học Hùng Vương, Trường Dự bị Đại học Dân tộc TW, Trường Cao đẳng Y tế, Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất, Trường Cao đẳng Công nghiệp thực phẩm, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Thọ, Trường Cao đẳng Dược, Trường Cao đẳng nghề phú Thọ, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.

- Trường Cao đẳng Công nghiệp Hoá chất làm Trưởng khối.

11. Khối Doanh nghiệp I có 18 đơn vị: Ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ, Ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt nam - Chi nhánh Đền Hùng, Ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương, Ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh thị xã Phú Thọ, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín - Chi nhánh Phú Thọ, Ngân hàng Liên Việt - Chi nhánh Phú Thọ, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Thọ, Ngân hàng thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Phú Thọ, Ngân hàng Hợp tác - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ, Ngân hàng thương mại Cổ phần Quân đội, Ngân hàng thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, Ngân hàng thương mại Cổ phần Kỹ thương, Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ, Ngân hàng Ngoại thương, Ngân hàng Hàng Hải và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ.

- Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ làm Trưởng khối.

12. Khối Doanh nghiệp II có 15 đơn vị: Điện lực Phú Thọ, Viễn thông Phú Thọ, Bưu điện tỉnh Phú Thọ, Công ty Xăng dầu Phú Thọ, Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp Vĩnh Phú, Công ty Than Vĩnh Phú, Công ty Cổ phần Vật tư Phú Thọ, Công ty Cổ phần kinh doanh Thương mại Tổng hợp Phú Thọ, Công ty Cổ phần Lương thực và Thương mại Phú Thọ, Công ty Cổ phần Thương mại Miền núi Phú Thọ, Công ty CP Thương mại Hồng Đăng, Truyền tải điện Tây bắc; Công ty lưới điện cao thế Miền Bắc, Chi nhánh Viettel Phú Thọ và Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Phú Thọ.

- Chi nhánh Viettel Phú Thọ làm Trưởng khối.

13. Khối Doanh nghiệp III có 16 đơn vị: Công ty Cổ phần Cửa nhựa cao cấp và Xây dựng, Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Phú Thọ, Công ty Cổ phần Đường bộ Phú Thọ, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ Phú Thọ, Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển nông thôn, Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Phú Thọ, Công ty Cổ phần LICOGI 14, Công ty TNHHNN 1 thành viên Khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ, Công ty TNHHNN 1 thành viên Xử lý và chế biến chất thải Phú Thọ, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tiến Thọ, Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ, Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Thọ, Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp công nghệ cao Việt nam, Công ty CP Xây lắp và thương mại Hải Hà, Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Thành Công và Công ty cổ phần sản xuất thương mại hữu nghị.

- Công ty Cổ phần Xây lắp và thương mại Hải Hà làm Trưởng khối.

14. Khối Doanh nghiệp IV có 13 đơn vị: Công ty Cổ phần Giấy Lửa Việt, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà, Công ty Cổ phần May Sông Hồng, Công ty Cổ phần Dược Phú Thọ, Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì, Công ty Cổ phần Chè Phú Thọ, Công ty Cổ phần In Phú Thọ, Công ty Cổ phần Hà Thạch, Công ty Cổ phần Dệt Vĩnh Phú, Công ty Cổ phần May Hùng Vương, Công ty Cổ phần Bia - Rượu Viger, Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì và Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

- Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao làm trưởng khối.

Điều 2. Trưởng Khối thi đua có nhiệm vụ duy trì các hoạt động của Khối theo Quy chế hoạt động của các Khối thi đua thuộc tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng các Khối thi đua và Thủ trưởng các đơn vị có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như­ Điều 3;
- CT, các PCT;
- Ban TĐ-KT tỉnh;
- CVP, các PCVP;
- CV NCTH;
- Lưu VT,VX2.

CHỦ TỊCH
Chu Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 239/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu239/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/02/2015
Ngày hiệu lực02/02/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 239/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 239/QĐ-UBND công nhận Khối thi đua Trưởng Khối thi đua 2015 tỉnh Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 239/QĐ-UBND công nhận Khối thi đua Trưởng Khối thi đua 2015 tỉnh Phú Thọ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu239/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýChu Ngọc Anh
        Ngày ban hành02/02/2015
        Ngày hiệu lực02/02/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 239/QĐ-UBND công nhận Khối thi đua Trưởng Khối thi đua 2015 tỉnh Phú Thọ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 239/QĐ-UBND công nhận Khối thi đua Trưởng Khối thi đua 2015 tỉnh Phú Thọ

            • 02/02/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/02/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực