Quyết định 2390/QĐ-BNN-KTHT

Quyết định 2390/QĐ-BNN-KTHT năm 2012 điều chỉnh Kế hoạch thực hiện dự án “Nhân rộng mô hình giảm nghèo” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2390/QĐ-BNN-KTHT năm 2012 điều chỉnh Kế hoạch thực hiện dự án


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2390/QĐ-BNN-KTHT

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN “NHÂN RỘNG MÔ HÌNH GIẢM NGHÈO” NĂM 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1359/QĐ-BNN-KTHT ngày 7/6/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Dự án: “Nhân rộng mô hình giảm nghèo” năm 2012;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh địa điểm và đơn vị thực hiện “xây dựng và nhân rộng mô hình giảm nghèo” năm 2012, như sau:

Điều chỉnh việc xây dựng mô hình từ tỉnh Đắk Nông do Chi cục Phát triển nông thôn Đắc Nông thực hiện sang xây dựng mô hình tại tỉnh Phú Thọ và giao Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ tổ chức thực hiện.

Điều 2. Giao Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Vụ Tài chính và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch và sử dụng kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Vụ trưởng Vụ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (b/c);
- Như Điều 3;
- Lưu VT, KTHT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đăng Khoa

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2390/QĐ-BNN-KTHT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2390/QĐ-BNN-KTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2012
Ngày hiệu lực02/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2390/QĐ-BNN-KTHT

Lược đồ Quyết định 2390/QĐ-BNN-KTHT năm 2012 điều chỉnh Kế hoạch thực hiện dự án


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2390/QĐ-BNN-KTHT năm 2012 điều chỉnh Kế hoạch thực hiện dự án
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2390/QĐ-BNN-KTHT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Đăng Khoa
        Ngày ban hành02/10/2012
        Ngày hiệu lực02/10/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2390/QĐ-BNN-KTHT năm 2012 điều chỉnh Kế hoạch thực hiện dự án

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2390/QĐ-BNN-KTHT năm 2012 điều chỉnh Kế hoạch thực hiện dự án

            • 02/10/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/10/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực