Quyết định 2391/QĐ-UBND

Quyết định 2391/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục chuyên ngành thu hút, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 2391/QĐ-UBND 2019 danh mục chuyên ngành hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2391/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 05 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC CHUYÊN NGÀNH THU HÚT, HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TỈNH LÀO CAI, GIAI ĐOẠN 2019 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ Lào Cai tại Tờ trình số 459/TTr-SNV ngày 02/8/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục chuyên ngành thu hút, htrợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019 - 2020.

(Có danh mục đính kèm)

Điều 2. Căn cứ danh mục chuyên ngành được phê duyệt tại Quyết định này, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện việc thu hút và hỗ trợ đào tạo đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4840/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành danh mục chuyên ngành thu hút, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 3 QĐ;
- Sở Nội vụ (2);
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Báo Lào Cai, Đài PT - TH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH2, TCHC1, NC2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

DANH MỤC

CHUYÊN NGÀNH THU HÚT, HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TỈNH LÀO CAI, GIAI ĐOẠN 2019-2020
(Kèm theo Quyết định số 2391/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh Lào Cai)

STT

Đối tượng, trình độ, chuyên ngành

A

THU HÚT

I

Ngành Y tế

1

Tiến sỹ, thạc sỹ, bác sỹ chuyên khoa cấp 2, bác sỹ chuyên khoa cấp 1 các chuyên ngành y tế thuộc khối điều trị

2

Tiến sỹ, thạc sỹ, bác sỹ chuyên khoa cấp 2, bác sỹ chuyên khoa cấp 1 các chuyên ngành y tế thuộc khối dự phòng, gồm:

2.1

Dịch tễ sốt rét

2.2

Côn trùng học

2.3

Ký sinh trùng

2.4

Dịch tễ thực địa

3

Bác sỹ đa khoa

4

Bác sỹ nội trú

II

Ngành Nông - lâm nghiệp - thủy sản

1

Tiến sỹ, thạc sỹ Thú y

2

Tiến sỹ, thạc sỹ Bảo tồn thiên nhiên

B

H TRỢ ĐÀO TẠO

I

Hỗ trợ đối với viên chức sự nghiệp y tế tham gia đào tạo bác sỹ chuyên khoa 2, bác sỹ chuyên khoa 1, thạc sỹ đi với các chuyên ngành sau:

1

Y học ctruyền

2

Phục hồi chức năng

3

Chẩn đoán hình ảnh, Siêu âm

4

Ngoại khoa

5

Nhi khoa

6

Nội khoa

7

Sản khoa

8

Xét nghiệm

9

Lao

10

Dinh dưng

11

Hóa sinh

12

Nội tiết

13

Thn kinh

14

Ung bướu

15

Thăm dò chức năng

16

Mắt

17

Da liễu

18

Dịch tễ thực địa

19

Gây mê hồi sức

20

Giải phẫu bệnh

21

Hồi sức cấp cứu

22

Tai mũi họng

23

Tâm thần

24

Truyền nhiễm

25

Vi sinh

26

Răng hàm mặt

27

Điện tử y sinh

II

Chuyên ngành Hỗ trợ đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ đối vi giáo viên bậc THPT

1

Vật lý

2

Hóa học

3

Sinh học

4

Ngữ văn

5

Lịch sử

6

Tiếng Anh

7

Địa lý

8

Tiếng Trung

9

Tin học

10

Toán học

III

Chuyên ngành hỗ trợ đào tạo thạc s đối vi viên chức sự nghiệp khác

1

Báo chí

2

Công nghệ sinh học

3

Quản lý, bảo vệ rừng

4

Phát triển bền vững và biến đổi khí hậu

IV

Chuyên ngành hỗ tr đào tạo đối vi giảng viên trường Cao đẳng

*

Đào tạo trình độ thạc sỹ

1

Âm nhạc

2

Nghệ thuật Sân khấu

3

Tiếng Trung Quốc

4

Điện

5

Công nghệ ô tô

6

Du lịch

7

Thú y

8

Cơ khí (Hàn, cắt gọt kim loại)

*

Đào tạo trình độ tiến sỹ

1

Sinh học

2

Toán học

3

Hệ thống thông tin

4

Kế toán

5

Quản lý Kinh tế

6

Quản trị Kinh doanh

7

Quản trị Kinh doanh Du lịch

8

Trồng trọt

9

Thú y

10

Sinh học thực nghiệm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2391/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2391/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/08/2019
Ngày hiệu lực05/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2391/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2391/QĐ-UBND 2019 danh mục chuyên ngành hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2391/QĐ-UBND 2019 danh mục chuyên ngành hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực Lào Cai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2391/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýĐặng Xuân Phong
        Ngày ban hành05/08/2019
        Ngày hiệu lực05/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2391/QĐ-UBND 2019 danh mục chuyên ngành hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực Lào Cai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2391/QĐ-UBND 2019 danh mục chuyên ngành hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực Lào Cai

            • 05/08/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực