Quyết định 2394/QĐ-BCN

Quyết định 2394/QĐ-BCN năm 2006 về phân loại công suất lắp máy thủy điện nhỏ và siêu nhỏ trong tính toán quy hoạch phát triển các nguồn năng lượng tái tạo do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2394/QĐ-BCN phân loại công suất lắp máy thủy điện


BỘ CÔNG NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2394/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN LOẠI CÔNG SUẤT LẮP MÁY THỦY ĐIỆN NHỎ VÀ SIÊU NHỎ TRONG TÍNH TOÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁC NGUỒN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ;

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Quy định phân loại công suất lắp máy thủy điện và siêu nhỏ như sau:

1. Thuỷ điện nhỏ: Công suất lắp máy lớn hơn hoặc bằng 1 MW và nhỏ hơn hoặc bằng 30 MW (1 MW £ Nlm £ 30 MW).

2. Thủy điện siêu nhỏ: Công suất lắp máy nhỏ hơn 1 MW (Nlm £ 1 MW).

Điều 2. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc để tính toán quy hoạch phát triển các nguồn năng lượng tái tạo trong cân bằng năng lượng quốc gia.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, cơ quan, doanh nghiệp thuộc Bộ, và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- UBND tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương,
- Các Sở công nghiệp,
- Lưu: VT, KHCN

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2394/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2394/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/09/2006
Ngày hiệu lực01/09/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2394/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 2394/QĐ-BCN phân loại công suất lắp máy thủy điện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2394/QĐ-BCN phân loại công suất lắp máy thủy điện
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2394/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành01/09/2006
        Ngày hiệu lực01/09/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2394/QĐ-BCN phân loại công suất lắp máy thủy điện

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2394/QĐ-BCN phân loại công suất lắp máy thủy điện

            • 01/09/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/09/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực