Quyết định 24/2002/QĐ-BBCVT

Quyết định 24/2002/QĐ-BBCVT về cước dịch vụ điện thoại quốc tế sử dụng giao thức IP (điện thoại IP quốc tế) do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Quyết định 24/2002/QĐ-BBCVT cước dịch vụ điện thoại quốc tế sử dụng giao thức IP (điện thoại IP quốc tế) đã được thay thế bởi Quyết định 06/2006/QĐ-BBCVT danh mục văn bản pháp luật Bộ Bưu chính Viễn thông đã hết hiệu lực pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 11/03/2006.

Nội dung toàn văn Quyết định 24/2002/QĐ-BBCVT cước dịch vụ điện thoại quốc tế sử dụng giao thức IP (điện thoại IP quốc tế)


BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 24/2002/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SỐ 24/2002/QĐ-BBCVT NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 2002 VỀ VIỆC BAN HÀNH CƯỚC DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI QUỐC TẾ SỬ DỤNG GIAO THỨC IP (ĐIỆN THOẠI IP QUỐC TẾ)

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước Bưu chính Viễn thông;
Căn cứ Thông tư số 03/1999/TT-TCBĐ ngày 11/5/1999 của Tổng cục Bưu điện Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông và Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước Bưu chính Viễn thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành cước điện thoại IP quốc tế gọi từ mạng cố định PSTN được quy định như sau:

1. Cước liên lạc điện thoại IP quốc tế tới tất cả các nước: 0,12 USD/6 giây.

2. Cước liên lạc điện thoại IP quốc tế tại nhà thuê bao từ 23 giờ ngày hôm trước đến 7 giờ sáng ngày hôm sau các ngày trong tuần, ngày lễ, ngày Chủ nhật: 0,095 USD/6 giây.

3. Phần lẻ thời gian cuối cùng của một cuộc liên lạc chưa đến 6 giây được làm tròn là 6 giây, cuộc liên lạc chưa tới một phút được làm tròn là một phút.

4. Liên lạc điện thoại IP quốc tế tại các điểm công cộng có người phục vụ: Ngoài mức cước liên lạc quy định tại khoản 1; 2 Điều này, được thu thêm 454 đồng/cuộc.

5. Mức cước quy định tại khoản 1; 2; 4 Điều này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Điều 2. Cước liên lạc quốc tế của các thuê bao Fax và thuê bao truyền số liệu trong băng thoại tiêu chuẩn (truyền số liệu qua đường dây thuê bao điện thoại) sử dụng giao thức IP được áp dụng như đối với cước liên lạc điện thoại IP quốc tế theo các quy định tại Điều 1.

Điều 3. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại IP quốc tế được phép giảm không quá 15% mức cước quy định tại Điều 1 của Quyết định này cho các khách hàng lớn, khách hàng đặc biệt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2003, các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông; Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Viễn thông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Đặng Đình Lâm

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2002/QĐ-BBCVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu24/2002/QĐ-BBCVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2002
Ngày hiệu lực01/01/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/03/2006
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2002/QĐ-BBCVT

Lược đồ Quyết định 24/2002/QĐ-BBCVT cước dịch vụ điện thoại quốc tế sử dụng giao thức IP (điện thoại IP quốc tế)


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 24/2002/QĐ-BBCVT cước dịch vụ điện thoại quốc tế sử dụng giao thức IP (điện thoại IP quốc tế)
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu24/2002/QĐ-BBCVT
        Cơ quan ban hànhViễn thông, Bộ Bưu chính
        Người ký***, Đặng Đình Lâm
        Ngày ban hành18/12/2002
        Ngày hiệu lực01/01/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/03/2006
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 24/2002/QĐ-BBCVT cước dịch vụ điện thoại quốc tế sử dụng giao thức IP (điện thoại IP quốc tế)

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/2002/QĐ-BBCVT cước dịch vụ điện thoại quốc tế sử dụng giao thức IP (điện thoại IP quốc tế)