Quyết định 24/2002/QĐ-UB

Quyết định 24/2002/QĐ-UB về thành lập Ban điều hành Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước tỉnh Bình Phước giai đoạn 2001-2005

Nội dung toàn văn Quyết định 24/2002/QĐ-UB thành lập Ban điều hành Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2002/QĐ-UB

Bình Phước, ngày 04 tháng 06 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN TIN HỌC HÓA QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH BÌNH PHƯỚC GIAI ĐOẠN 2001 - 2005

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/06/1994;

- Căn cứ Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg ngày 25/7/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005;

- Căn cứ Công văn số 126/VPCP-BĐH 112 ngày 02/5/2002 của Ban Điều hành Đề án 112 của Chính phủ về việc thông báo kết quả thẩm định kỹ thuật Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước tỉnh Bình Phước giai đoạn 2001-2005;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban điều hành Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005, gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Nguyễn Văn Thỏa - PCT UBND tỉnh - Trưởng ban

2. Ông Phạm Công - Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Phó ban

3. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng Ban TCCQ - Ủy viên

4. Ông Trần Ngọc Trai - Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá - Ủy viên

5. Ông Trần Văn Vân - PGĐ Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường - Ủy viên

6. Ông Nguyễn Hoàng Anh - PGĐ Sở Kế hoạch - Đầu tư - Ủy viên

Mời Viện Công nghệ Viễn thông - Thành phố Hồ Chí Minh: Là đơn vị tham gia tư vấn triển khai đề án.

* Tổ chuyên môn Công nghệ thông tin:

- Ông Lê Tiến Thanh - Văn phòng UBND tỉnh.

- Ông Nguyễn Thành Huyên - Sở Tài chính - Vật giá

- Bà Phạm Thị Phông - Sở Kế hoạch - Đầu tư

- Ông Nguyễn Anh Khiếu - Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường.

* Thư ký:

- Bà Huỳnh Thị Thanh Phong - Văn phòng UBND tỉnh.

Điều 2: Ban điều hành Đề án có nhiệm vụ:

1. Tổ chức thực hiện Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 23/2002/QĐ-UB ngày 03/6/2002.

2. Điều phối, hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xây dựng dự án cụ thể theo phạm vi chức năng của đơn vị và triển khai Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 theo Quyết định nói trên.

3. Kiến nghị chính sách và áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo triển khai Đề án có hiệu quả, Ban điều hành đề án đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án đối với các đơn vị.

4. Thực hiện cơ chế tài chính đối với đề án theo quy định tại Quyết định số 531/TTg ngày 08/8/1996 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý chương trình mục tiêu Quốc gia và Quyết định số 38/2000/QĐ-TTg ngày 24/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 531/TTg.

Điều 3:

- Ban hành đề án hoạt động dưới hình thức kiêm nhiệm, được phép sử dụng con dấu và tài khoản của Văn phòng UBND tỉnh, giúp việc cho Ban điều hành có đơn vị tư vấn, tổ chuyên môn về Công nghệ thông tin và thư ký.

- Kinh phí hoạt động của Ban điều hành được sử dụng trong kinh phí quản lý dự án và cấp qua Văn phòng UBND tỉnh từ nguồn kinh phí thực hiện Đề án. Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm quyết toán kinh phí được cấp theo chế độ tài chính hiện hành.

Điều 4: Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2002/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu24/2002/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/06/2002
Ngày hiệu lực04/06/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/03/2007
Cập nhật22 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2002/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 24/2002/QĐ-UB thành lập Ban điều hành Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 24/2002/QĐ-UB thành lập Ban điều hành Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu24/2002/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Tấn Hưng
        Ngày ban hành04/06/2002
        Ngày hiệu lực04/06/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/03/2007
        Cập nhật22 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 24/2002/QĐ-UB thành lập Ban điều hành Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Bình Phước

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/2002/QĐ-UB thành lập Ban điều hành Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Bình Phước

         • 04/06/2002

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 04/06/2002

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực