Quyết định 24/2004/QĐ-BTC

Quyết định 24/2004/QĐ-BTC năm 2004 sửa đổi nội dung Tờ khai xuất khẩu biên giới do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 24/2004/QĐ-BTC sửa đổi nội dung Tờ khai xuất khẩu biên giới


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 24/2004/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 24/2004/QĐ-BTC NGÀY 5 THÁNG 3 NĂM 2004 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI NỘI DUNG TỜ KHAI XUẤT KHẨU BIÊN GIỚI

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Luật Hải quan; Nghị định số 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật hải quan;
Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng; Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ; Thông tư số 122/2000/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000, Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 hướng dẫn thi hành Nghị định 79/2000/NĐ-CP">82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Huỷ bỏ dòng chữ "Ghi chú: Tờ khai này không có giá trị để hoàn thuế" ghi trên Tờ khai hàng hoá xuất khẩu biên giới HQ/2002-XKBG ban hành kèm theo Quyết định số 1473/2002/QĐ-TCHQ ngày 24/5/2002 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Điều 2: Những Tờ khai hàng hoá xuất khẩu biên giới HQ/2002-XKBG đã lưu hành từ trước ngày có hiệu lực của quyết định này thì đối với những hồ sơ đã có đủ thủ tục, điều kiện vẫn được hoàn thuế theo quy định hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Vụ trưởng Vụ chính sách Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, các đơn vị có liên quan và Chánh Văn phòng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Trương Chí Trung

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2004/QĐ-BTC

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 24/2004/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/03/2004
Ngày hiệu lực 27/03/2004
Ngày công báo 12/03/2004
Số công báo Số 8
Lĩnh vực Thương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2004/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 24/2004/QĐ-BTC sửa đổi nội dung Tờ khai xuất khẩu biên giới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 24/2004/QĐ-BTC sửa đổi nội dung Tờ khai xuất khẩu biên giới
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 24/2004/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Trương Chí Trung
Ngày ban hành 05/03/2004
Ngày hiệu lực 27/03/2004
Ngày công báo 12/03/2004
Số công báo Số 8
Lĩnh vực Thương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 14 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 24/2004/QĐ-BTC sửa đổi nội dung Tờ khai xuất khẩu biên giới

Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/2004/QĐ-BTC sửa đổi nội dung Tờ khai xuất khẩu biên giới

 • 05/03/2004

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 12/03/2004

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 27/03/2004

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực