Quyết định 24/2006/QĐ-BBCVT

Quyết định 24/2006/QĐ-BBCVT về cước thuê kênh viễn thông nội tỉnh của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Bưu chính-Viễn thông ban hành

Quyết định 24/2006/QĐ-BBCVT cước thuê kênh viễn thông nội tỉnh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã được thay thế bởi Quyết định 933/QĐ-BTTTT 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm quản lý nhà nước Bộ Thông tin Truyền thông và được áp dụng kể từ ngày 03/07/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 24/2006/QĐ-BBCVT cước thuê kênh viễn thông nội tỉnh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam


BỘ BƯU CHÍNH - VIỄN THÔNG

*********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Số: 24/2006/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CƯỚC THUÊ KÊNH VIỄN THÔNG NỘI TỈNH CỦA TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Bưu chính, Viễn thông; - Căn cứ Quyết định số 217/2003/QĐ-TTg ngày 27/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá cước các dịch vụ bưu chính, viễn thông;

Xét đề nghị của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (nay là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam) tại công văn số 1821/GC-TT ngày 06/4/2006 về phương án giảm cước thuê kênh;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng cước dịch vụ thuê kênh viễn thông nội tỉnh của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt .

Điều 2. Các mức cước nêu trong Bảng cước kèm theo Quyết định này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
 
 
Lê Thắng

 

CƯỚC THUÊ KÊNH VIỄN THÔNG NỘI TỈNH CỦA TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
( Ban hành kèm theo Quyết định số: 24 /2006/QĐ-BBCVT ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông)

1. Bảng cước thuê kênh viễn thông nội tỉnh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng):

Đơn vị tính: 1000 VNĐ/Kênh/Tháng

TT

Kênh tốc độ

Các mức cước

Sàn

Trần

1

Kênh tốc độ 56/64 Kbps

1.217

1.886

2

Kênh tốc độ 2 Mbps

10.223

15.849

3

Kênh tốc độ 45 Mbps

84.345

130.767

4

Kênh tốc độ 155 Mbps

177.123

274.609


2- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt :

- Quy định cước cước đấu nối hoà mạng ban đầu.

- Quy định mức cước cụ thể cho các kênh tốc độ khác trên cơ sở khung cước các tốc độ chuẩn đã được quy định tại Quyết định này. Mức cước cho các kênh tốc độ khác này không được thấp hơn mức cước của kênh tốc độ tiêu chuẩn kề dưới và không được cao hơn mức cước của kênh tiêu chuẩn kề trên ứng với các tốc độ quy định trong Bảng cước trên.

- Giảm cước cho các đối tượng khách hàng lớn, khách hàng đặc biệt nhưng mức giảm

không được vượt quá 30% mức cước sàn quy định trong Bảng cước tại Mục 1.

- Khi ban hành quyết định các mức cước cụ thể theo thẩm quyền, Tập đoàn có thông báo với Bộ Bưu chính, Viễn thông 10 ngày làm việc trước khi quyết định có hiệu lực.

3- Đối tượng áp dụng: Là các khách hàng sử dụng dịch vụ thuê kênh nội tỉnh của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt .

BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2006/QĐ-BBCVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu24/2006/QĐ-BBCVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2006
Ngày hiệu lực09/08/2006
Ngày công báo25/07/2006
Số công báoSố 23
Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/07/2014
Cập nhật2 năm trước

Download Văn bản pháp luật 24/2006/QĐ-BBCVT

Lược đồ Quyết định 24/2006/QĐ-BBCVT cước thuê kênh viễn thông nội tỉnh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 24/2006/QĐ-BBCVT cước thuê kênh viễn thông nội tỉnh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu24/2006/QĐ-BBCVT
     Cơ quan ban hànhViễn thông, Bộ Bưu chính
     Người ký***, Lê Nam Thắng
     Ngày ban hành10/07/2006
     Ngày hiệu lực09/08/2006
     Ngày công báo25/07/2006
     Số công báoSố 23
     Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/07/2014
     Cập nhật2 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 24/2006/QĐ-BBCVT cước thuê kênh viễn thông nội tỉnh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/2006/QĐ-BBCVT cước thuê kênh viễn thông nội tỉnh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam