Quyết định 24/2006/QĐ-UBND

Quyết định 24/2006/QĐ-UBND hủy bỏ Quyết định 21/2005/QĐ-UBBT quy định chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn Khu Kinh tế Đảo Phú Quý tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 24/2006/QĐ-UBND hủy bỏ Quyết định 21/2005/QĐ-UBBT về thu hút đầu tư Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2006/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 31 tháng 3 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/2005/QĐ-UBBT NGÀY 21/3/2005 CỦA UBND TỈNH BÌNH THUẬN VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH THU HÚT ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN KHU KINH TẾ ĐẢO PHÚ QUÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1387/QĐ-TTg ngày 29/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý các quy định về ưu đãi, khuyến khích đầu tư trái pháp luật do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 621/SKHĐT-HTĐT ngày 13/3/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ Quyết định số 21/2005/QĐ-UBBT ngày 21/3/2005 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc quy định chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn Khu Kinh tế Đảo Phú Quý.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư lập danh mục giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã được cấp theo chính sách ưu đãi tại Quyết định số 21/2005/QĐ-UBBT ngày 21/3/2005 (nếu có) theo mẫu tại Phụ lục số II kèm theo Quyết định 1387/QĐ-TTg ngày 29/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo UBND Tỉnh để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 05/4/2006.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Lao động – Thương binh & Xã hôi, Thương mại, Du lịch, Công nghiệp, Giao thông - Vận tải, Thủy sản, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; Cục trưởng Cục Thuế Tỉnh, Giám đốc Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển, Chủ tịch UBND huyện Phú Quý và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu24/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2006
Ngày hiệu lực31/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 24/2006/QĐ-UBND hủy bỏ Quyết định 21/2005/QĐ-UBBT về thu hút đầu tư Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 24/2006/QĐ-UBND hủy bỏ Quyết định 21/2005/QĐ-UBBT về thu hút đầu tư Bình Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu24/2006/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
       Người kýHuỳnh Tấn Thành
       Ngày ban hành31/03/2006
       Ngày hiệu lực31/03/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 24/2006/QĐ-UBND hủy bỏ Quyết định 21/2005/QĐ-UBBT về thu hút đầu tư Bình Thuận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/2006/QĐ-UBND hủy bỏ Quyết định 21/2005/QĐ-UBBT về thu hút đầu tư Bình Thuận

           • 31/03/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/03/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực