Quyết định 24/2007/QĐ-BYT

Quyết định 24/2007/QĐ-BYT sửa đổi chức năng, nhiệm vụ của Cục Quản lý Dược Việt Nam và Cục Y tế dự phòng Việt Nam trong quản lý nhà nước về vắc xin và sinh phẩm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quyết định 24/2007/QĐ-BYT sửa đổi chức năng nhiệm vụ Cục Quản lý Dược Việt Nam Cục Y tế dự phòng Việt Nam quản lý nhà nước vắc xin sinh phẩm y tế đã được thay thế bởi Quyết định 1387/QĐ-BYT năm 2013 danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 24/04/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 24/2007/QĐ-BYT sửa đổi chức năng nhiệm vụ Cục Quản lý Dược Việt Nam Cục Y tế dự phòng Việt Nam quản lý nhà nước vắc xin sinh phẩm y tế


BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 24/2007/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CỤC QUẢN LÝ DƯỢC VIỆT NAM VÀ CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG VIỆT NAM TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ.

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứLuật Dược số 34/2005/QH 11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước về vắc xin và sinh phẩm y tế từ Cục Y tế dự phòng Việt Nam sang Cục Quản lý Dược Việt Nam

Điều 2. Cục Y tế dự phòng Việt Nam có trách nhiệm bàn giao toàn bộ văn bản và hồ sơ, tài liệu về quản lý vắc xin và sinh phẩm y tế cho Cục Quản lý Dược Việt Nam.

Cục Quản lý Dược Việt Nam có trách nhiệm tiếp nhận và sắp xếp cơ cấu tổ chức, cán bộ để triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về vắc xin và sinh phẩm y tế.

Điều 3. Bãi bỏ các quy định về thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về vắc xin và sinh phẩm y tế của Cục Y tế dự phòng Việt Nam tại Quyết định số 20/2005/QĐ-BYT ngày 26/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Y tế dự phòng Việt Nam;

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Việt Nam, Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam - Bộ Y tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Trần Thị Trung Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2007/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu24/2007/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/04/2007
Ngày hiệu lực30/05/2007
Ngày công báo15/05/2007
Số công báoTừ số 302 đến số 303
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/04/2013
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2007/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 24/2007/QĐ-BYT sửa đổi chức năng nhiệm vụ Cục Quản lý Dược Việt Nam Cục Y tế dự phòng Việt Nam quản lý nhà nước vắc xin sinh phẩm y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 24/2007/QĐ-BYT sửa đổi chức năng nhiệm vụ Cục Quản lý Dược Việt Nam Cục Y tế dự phòng Việt Nam quản lý nhà nước vắc xin sinh phẩm y tế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu24/2007/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýTrần Thị Trung Chiến
        Ngày ban hành05/04/2007
        Ngày hiệu lực30/05/2007
        Ngày công báo15/05/2007
        Số công báoTừ số 302 đến số 303
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/04/2013
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 24/2007/QĐ-BYT sửa đổi chức năng nhiệm vụ Cục Quản lý Dược Việt Nam Cục Y tế dự phòng Việt Nam quản lý nhà nước vắc xin sinh phẩm y tế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/2007/QĐ-BYT sửa đổi chức năng nhiệm vụ Cục Quản lý Dược Việt Nam Cục Y tế dự phòng Việt Nam quản lý nhà nước vắc xin sinh phẩm y tế