Quyết định 24/2008/QĐ-UBND

Quyết định 24/2008/QĐ-UBND điều chỉnh mức ghi nợ tiền sử dụng đất đối với các hộ giải tỏa các dự án trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 24/2008/QĐ-UBND điều chỉnh mức ghi nợ tiền sử dụng đất


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 24/2008/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC GHI NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC HỘ GIẢI TỎA CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 71/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố;
Căn cứ Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh mức ghi nợ tiền sử dụng đất và hỗ trợ tiền thuê nhà đối với các hộ giải tỏa các dự án trên địa bàn thành phố;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh mức ghi nợ tiền sử dụng đất đối với các hộ giải tỏa tại Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 10/3/2008 của UBND thành phố và các hộ giải toả áp dụng Quyết định số 71/2007/QĐ-UBND ngày 20/12/2007 của UBND thành phố, cụ thể như sau:

1. Hộ chính và hộ phụ giải toả nhà ở đi hẳn, có giá trị bồi thường, hỗ trợ thiệt hại dưới 130.000.000 (một trăm ba mươi triệu) đồng: Được nhận toàn bộ giá trị bồi thường thiệt hại để xây dựng nhà ở mới và được nợ 100% tiền sử dụng đất.

2. Hộ chính và hộ phụ giải toả nhà ở đi hẳn, có giá trị bồi thường, hỗ trợ thiệt hại từ 130.000.000 (một trăm ba mươi triệu) đồng trở lên: Được giữ lại tối đa 130.000.000 (một trăm ba mươi triệu) đồng để xây dựng nhà ở mới. Số tiền còn lại phải nộp tiền sử dụng đất. Trường hợp số tiền còn lại không đủ nộp tiền sử dụng đất thì được Nhà nước cho nợ phần còn thiếu trả chậm trong thời gian 10 năm quy ra vàng 98%. Trường hợp số tiền còn lại lớn hơn tiền sử dụng đất thì người nhận quyền sử dụng đất phải nộp đủ tiền sử dụng đất theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thực hiện sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 10/3/2008 và Quyết định số 71/2007/QĐ-UBND ngày 20/12/2007 của UBND thành phố Đà Nẵng không trái với Quyết định này giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Chủ tịch UBND các phường, xã; Trưởng ban các Ban Giải tỏa đền bù các dự án đầu tư xây dựng Đà Nẵng, số 2, số 3; Trưởng ban các Ban Quản lý dự án, Giám đốc các Công ty thực hiện công tác đền bù, giải tỏa và bố trí tái định cư; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu24/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2008
Ngày hiệu lực01/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 24/2008/QĐ-UBND điều chỉnh mức ghi nợ tiền sử dụng đất


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 24/2008/QĐ-UBND điều chỉnh mức ghi nợ tiền sử dụng đất
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu24/2008/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
     Người kýTrần Văn Minh
     Ngày ban hành21/04/2008
     Ngày hiệu lực01/05/2008
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật14 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 24/2008/QĐ-UBND điều chỉnh mức ghi nợ tiền sử dụng đất

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/2008/QĐ-UBND điều chỉnh mức ghi nợ tiền sử dụng đất

         • 21/04/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/05/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực