Quyết định 24/2008/QĐ-UBND

Quyết định 24/2008/QĐ-UBND uỷ quyền xác nhận đăng ký Văn phòng điều hành cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng do tỉnh Bình Dương ban hành

Quyết định 24/2008/QĐ-UBND uỷ quyền đăng ký Văn phòng nhà thầu nước ngoài Bình Dương đã được thay thế bởi Quyết định 2165/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản không còn phù hợp Bình Dương 1997 đến 2013 và được áp dụng kể từ ngày 06/09/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 24/2008/QĐ-UBND uỷ quyền đăng ký Văn phòng nhà thầu nước ngoài Bình Dương


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2008/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 30 tháng 6 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC UỶ QUYỀN XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH CHO NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TẠI BÌNH DƯƠNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản số 675/SXD-VP ngày 27 tháng 3 năm 2008 về việc đăng ký Văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Uỷ quyền cho Sở Xây dựng xác nhận đăng ký Văn phòng điều hành cho nhà thầu nước ngoài nhận thầu các công trình xây dựng thuộc mọi nhóm dự án tại tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Sở Xây dựng có trách nhiệm:

- Tiếp nhận và xác nhận giấy đăng ký Văn phòng điều hành cho nhà thầu nước ngoài trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn đăng ký của nhà thầu. Sau khi xác nhận, Sở Xây dựng phải gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh một bản để báo cáo.

- Giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại địa phương theo Quy chế quản lý kèm theo Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ.

- Định kỳ 6 tháng, Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo tình hình xác nhận giấy đăng ký Văn phòng điều hành cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Bình Dương cho Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động – Thương binh và Xã hội, Công thương, Xây dựng, Công an tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Hải quan và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Kim Vân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu24/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2008
Ngày hiệu lực10/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/09/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 24/2008/QĐ-UBND uỷ quyền đăng ký Văn phòng nhà thầu nước ngoài Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 24/2008/QĐ-UBND uỷ quyền đăng ký Văn phòng nhà thầu nước ngoài Bình Dương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu24/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýTrần Thị Kim Vân
        Ngày ban hành30/06/2008
        Ngày hiệu lực10/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/09/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 24/2008/QĐ-UBND uỷ quyền đăng ký Văn phòng nhà thầu nước ngoài Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/2008/QĐ-UBND uỷ quyền đăng ký Văn phòng nhà thầu nước ngoài Bình Dương