Quyết định 24/2009/QĐ-UBND

Quyết định 24/2009/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí dự thi cấp chứng chỉ nghề phổ thông do thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 24/2009/QĐ-UBND phí dự thi cấp chứng chỉ nghề phổ thông Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2009/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 9 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THU PHÍ DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHỀ PHỔ THÔNG

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 79/2009/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VII, nhiệm kỳ 2004-2011, kỳ họp thứ 14 về điều chỉnh mức thu phí cấp chứng chỉ nghề phổ thông;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh mức thu phí dự thi cấp chứng chỉ nghề phổ thông đã được quy định tại Khoản 2, Điều 2, Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển từ mức 30.000 đồng/học sinh/lần dự thi lên mức 40.000 đồng/học sinh/lần dự thi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và áp dụng thực hiện từ đầu năm học 2009 - 2010.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư; Cục Trưởng Cục Thuế thành phố Đà Nẵng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Đà Nẵng; Chủ tịch UBND các quận, huyện; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu24/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2009
Ngày hiệu lực24/09/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 24/2009/QĐ-UBND phí dự thi cấp chứng chỉ nghề phổ thông Đà Nẵng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 24/2009/QĐ-UBND phí dự thi cấp chứng chỉ nghề phổ thông Đà Nẵng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu24/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýTrần Văn Minh
       Ngày ban hành14/09/2009
       Ngày hiệu lực24/09/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 24/2009/QĐ-UBND phí dự thi cấp chứng chỉ nghề phổ thông Đà Nẵng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/2009/QĐ-UBND phí dự thi cấp chứng chỉ nghề phổ thông Đà Nẵng

           • 14/09/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/09/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực