Quyết định 24/2010/QĐ-UBND

Quyết định 24/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 14/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 24/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 14/2009/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 24/2010/QĐ-UBND

Rạch Giá, ngày 11 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2009/QĐ-UBND NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quản lý quy hoạch xây dựng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng; Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc và Tổ trưởng Tổ công tác chuyên trách thực hiện Đề án 30 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cấp phép xây dựng; lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và Biên bản cuộc họp thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 29 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang) cụ thể như sau:

- Sửa đổi điểm c, khoản 2, Điều 11, Mục 2.3:

“c) Trong quá trình lập quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc lập bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng công trình tỷ lệ 1/500, nếu có thay đổi về tính chất, quy mô, ranh giới và chức năng sử dụng đất so với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thì Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc phải xin ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”.

- Sửa đổi điểm c, đ, e; khoản 3, Điều 12 như sau:

“c) Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đã được quy định tại điểm 2.1 khoản 2 điều 11 của quy định này trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của cơ quan thẩm định.”

“đ) Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ban quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đã được quy định tại điểm 2.2, điểm 2.3 khoản 2 điều 11 của quy định này trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của cơ quan thẩm định”.

“e) Phòng quản lý đô thị (phòng Công Thương) và phòng quản lý Quy hoạch – Xây dựng thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy hoạch chi tiết do Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc phê duyệt trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc (đối với nhiệm vụ quy hoạch), 30 (ba mươi) ngày làm việc (đối với đồ án quy hoạch), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của cơ quan trình thẩm định.”

- Sửa đổi điểm 1.3, khoản 1, Điều 23:

“Thời gian thực hiện cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng tối đa là 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận được văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc công văn đề nghị của đơn vị, tổ chức cá nhân có yêu cầu”.

Các nội dung khác liên quan đến lĩnh vực cấp phép xây dựng; lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng không đề cập tại điều 1 của Quyết định này vẫn thực hiện theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Ngọc Sương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu24/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2010
Ngày hiệu lực21/10/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 24/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 14/2009/QĐ-UBND


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 24/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 14/2009/QĐ-UBND
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu24/2010/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
       Người kýBùi Ngọc Sương
       Ngày ban hành11/10/2010
       Ngày hiệu lực21/10/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 24/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 14/2009/QĐ-UBND

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 14/2009/QĐ-UBND

           • 11/10/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/10/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực