Quyết định 24/2012/QĐ-UBND

Quyết định 24/2012/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Bến Tre

Quyết định 24/2012/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch Trung tâm Nước sạch Bến Tre đã được thay thế bởi Quyết định 25/2017/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch Trung tâm nước sạch vệ sinh nông thôn Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 19/05/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 24/2012/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch Trung tâm Nước sạch Bến Tre


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2012/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 31 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH CỦA TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN BẾN TRE

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNN ngày 15 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 3623/TTr-STC ngày 23 tháng 8 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá tiêu thụ nước sạch của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn theo từng mục đích sử dụng như sau:

1. Sinh hoạt các hộ dân cư: 6.800 đồng/m3.

2. Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, phục vụ mục đích công cộng:

- Không sử dụng nguồn nước thô từ công trình thuỷ lợi: 7.000 đồng/m3.

- Sử dụng nguồn nước thô từ công trình thuỷ lợi: 7.800 đồng/m3.

3. Hoạt động sản xuất:

- Không sử dụng nguồn nước thô từ công trình thuỷ lợi: 7.200 đồng/m3.

- Sử dụng nguồn nước thô từ công trình thuỷ lợi: 8.000 đồng/m3.

4. Hoạt động kinh doanh dịch vụ:

- Không sử dụng nguồn nước thô từ công trình thuỷ lợi: 7.600 đồng/m3.

- Sử dụng nguồn nước thô từ công trình thuỷ lợi: 8.400 đồng/m3.

5. Các đối tượng quy định tại Khoản 3 và 4 được tính 15m3/tháng theo giá quy định tại Khoản 1 Quyết định này.

6. Các mức giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chưa có phí bảo vệ môi trường.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Bến Tre và các tổ chức, cá nhân, hộ dân cư có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về giá tiêu thụ nước sạch của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu24/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2012
Ngày hiệu lực10/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/05/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 24/2012/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch Trung tâm Nước sạch Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 24/2012/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch Trung tâm Nước sạch Bến Tre
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu24/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
       Người kýCao Văn Trọng
       Ngày ban hành31/08/2012
       Ngày hiệu lực10/09/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/05/2017
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 24/2012/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch Trung tâm Nước sạch Bến Tre

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/2012/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch Trung tâm Nước sạch Bến Tre