Quyết định 24/2018/QĐ-UBND

Quyết định 24/2018/QĐ-UBND về tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính do tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 24/2018/QĐ-UBND tổ chức làm việc sáng thứ bảy giải quyết thủ tục hành chính Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2018/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC LÀM VIỆC VÀO BUỔI SÁNG THỨ BẢY HÀNG TUẦN ĐỂ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪATHIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động;

Căn cứ Quyết định số 14/2010/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 327/TTr-SNV ngày 06 tháng 4 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật) để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính tại cơ quan, địa phương sau đây:

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính được đưa vào thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

2. Phòng Công chứng số 1 và số 2 thuộc Sở Tư pháp: Tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả các thủ tục hành chính có liên quan đến lĩnh vực công chứng, chứng thực.

3. Trung tâm Hành chính công của Ủy ban nhân dân các huyện thị xã, thành phố tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan đến lĩnh vực: Chứng thực, hộ tịch, xây dựng, đăng ký kinh doanh, đất đai, lao động - thương binh, xã hội.

4. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Ủy ban nhân dân các phường, thị trấn của các huyện: Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc; các thị xã: Hương Thủy, Hương Trà và thành phố Huế tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả các thủ tục hành chính có liên quan đến lĩnh vực: Văn phòng, tư pháp, đất đai, xây dựng, đăng ký kinh doanh, lao động - thương binh, xã hội.

Điều 2. Chế độ, chính sách và bảo đảm điều kiện làm việc

1. Thủ trưởng các cơ quan thực hiện làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần có trách nhiệm tổ chức cán bộ, công chức, viên chức nghỉ bù vào các ngày khác theo đúng quy định Bộ luật Lao động và nghị định hướng dẫn. Trường hợp không bố trí nghỉ bù đủ số thời gian thì phải trả lương làm thêm giờ theo đúng quy định của pháp luật.

2. Kinh phí cho việc bố trí làm việc sáng thứ bảy hàng tuần do cấp có thẩm quyền phê duyệt trong dự toán kinh phí của các cơ quan, đơn vị lập hàng năm.

Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. Niêm yết công khai thủ tục hành chính và thời gian làm việc để tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả những thủ tục hành chính.

2. Thời gian làm việc sáng thứ bảy, từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút. Các cơ quan, đơn vị tổ chức tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính vào sáng thứ bảy hàng tuần cần sắp xếp, bố trí lao động hợp lý, khoa học, bảo đảm không tăng biên chế, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường vào các ngày làm việc khác trong tuần, bảo đảm hiệu quả công việc.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2018.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu24/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/04/2018
Ngày hiệu lực25/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 24/2018/QĐ-UBND tổ chức làm việc sáng thứ bảy giải quyết thủ tục hành chính Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 24/2018/QĐ-UBND tổ chức làm việc sáng thứ bảy giải quyết thủ tục hành chính Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu24/2018/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành12/04/2018
        Ngày hiệu lực25/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 24/2018/QĐ-UBND tổ chức làm việc sáng thứ bảy giải quyết thủ tục hành chính Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/2018/QĐ-UBND tổ chức làm việc sáng thứ bảy giải quyết thủ tục hành chính Huế

            • 12/04/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/04/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực