Quyết định 240/2006/QĐ-TTg

Quyết định 240/2006/QĐ-TTg về việc thực hiện chế độ bảo hiểm y tế tự nguyện đối với cán bộ dân số, gia đình và trẻ em ở xã, phường, thị trấn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 240/2006/QĐ-TTg chế độ BHYT tự nguyện cán bộ dân số, gia đình và trẻ em xã, phường, thị trấn đã được thay thế bởi Quyết định 33/2018/QĐ-TTg bãi bỏ văn bản quy phạm trong lĩnh vực y tế và được áp dụng kể từ ngày 20/09/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 240/2006/QĐ-TTg chế độ BHYT tự nguyện cán bộ dân số, gia đình và trẻ em xã, phường, thị trấn


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 240/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Y TẾ TỰ NGUYỆN ĐỐI VỚI CÁN BỘ DÂN SỐ GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 94/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em;
Căn cứ Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện chế độ bảo hiểm y tế tự nguyện có sự hỗ trợ kinh phí của Nhà nước đối với cán bộ dân số, gia đình và trẻ em ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) trong thời gian đương nhiệm có nhu cầu tham gia bảo hiểm y tế.

Điều 2. Mức hỗ trợ kinh phí, thời gian thực hiện, nguồn kinh phí và mức phí bảo hiểm y tế tự nguyện

1. Mức hỗ trợ kinh phí:

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ 70.000 đồng/người/năm để mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện cho cán bộ dân số, gia đình và trẻ em cấp xã hưởng mức phụ cấp hàng tháng cao hơn mức lương tối thiểu.

Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100.000 đồnh/người/năm để mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện cho cán bộ dân số, gia đình và trẻ em cấp xã hưởng mức phụ cấp hàng tháng thấp hơn mức lương tối thiểu.

2. Thời gian thực hiện chế độ bảo hiểm y tế tự nguyện có sự hỗ trợ kinh phí của Nhà nước đối với cán bộ dân số, gia đình và trẻ em cấp xã từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

3. Nguồn kinh phí hỗ trợ để mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện cho cán bộ dân số, gia đình và trẻ em cấp xã từ nguồn kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình.

4. Mức phí bảo hiểm y tế tự nguyện cho cán bộ dân số, gia đình và trẻ em cấp xã là 100.000 đồng/người/năm.

Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan

1. Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có trách nhiệm thực hiện việc mua và cấp thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện cho cán bộ dân số, gia đình và trẻ em cấp xã.

2. Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn và kiểm tra việc mua và cấp thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện cho cán bộ dân số, gia đình và trẻ em cấp xã.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em cân đối và bố trí kế hoạch hàng năm để hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện cho cán bộ dân số, gia đình và trẻ em cấp xã thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình.

4. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ nêu tại Quyết định này; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. THỦ TƯỞNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 240/2006/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu240/2006/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2006
Ngày hiệu lực23/11/2006
Ngày công báo08/11/2006
Số công báoTừ số 9 đến số 10
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/09/2018
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 240/2006/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 240/2006/QĐ-TTg chế độ BHYT tự nguyện cán bộ dân số, gia đình và trẻ em xã, phường, thị trấn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 240/2006/QĐ-TTg chế độ BHYT tự nguyện cán bộ dân số, gia đình và trẻ em xã, phường, thị trấn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu240/2006/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành25/10/2006
        Ngày hiệu lực23/11/2006
        Ngày công báo08/11/2006
        Số công báoTừ số 9 đến số 10
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/09/2018
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 240/2006/QĐ-TTg chế độ BHYT tự nguyện cán bộ dân số, gia đình và trẻ em xã, phường, thị trấn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 240/2006/QĐ-TTg chế độ BHYT tự nguyện cán bộ dân số, gia đình và trẻ em xã, phường, thị trấn