Quyết định 240/2008/QĐ-UBND

Quyết định 240/2008/QĐ-UBND về đặt tên, đổi tên một số đường và công trình công cộng ở thành phố Tuy Hòa do tỉnh Phú Yên ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 240/2008/QĐ-UBND đặt đổi tên đường công trình công cộng Tuy Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 240/2008/QĐ-UBND

Tuy Hòa, ngày 31 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN, ĐỔI TÊN MỘT SỐ ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG Ở THÀNH PHỐ TUY HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 85/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V kỳ họp thứ 10 về việc đặt tên, đổi tên một số đường và công trình công cộng ở thành phố Tuy Hòa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin tại Tờ trình số 22/TTr- SVHTT ngày 15 tháng 01 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay đặt tên, đổi tên một số đường và công trình công cộng ở thành phố Tuy Hòa, như sau:

I. ĐỔI TÊN ĐƯỜNG

1. Đổi tên đường Nguyễn Tất Thành thành tên đường Phan Lưu Thanh.

2. Đổi tên đường 1 tháng 4 thành tên đường Nguyễn Hữu Thọ.

3. Đổi tên đường Nguyễn Hữu Thọ ở phía Nam sông Đà Rằng thành tên đường Nguyễn Thị Định.

4. Đổi tên đường Lý Công Uẩn ở phía Nam sông Đà Rằng thành tên đường Nguyễn Hồng Sơn.

5. Đổi tên đường Trần Quốc Toản ở phía Nam sông Đà Rằng thành tên đường Trần Thị Có.

6. Đổi tên đường Lê Lai ở phía Nam sông Đà Rằng thành tên đường Lam Sơn.

7. Đổi tên đường Trần Quốc Tuấn ở phía Nam sông Đà Rằng thành tên đường Trần Rến.

II. ĐẶT TÊN ĐƯỜNG

1. Đặt tên đoạn đường quốc lộ 1A (cũ) từ vòng xoay tiếp giáp với tuyến tránh quốc lộ 1A (phía Bắc, thuộc xã An Phú), qua cầu Đà Rằng, đường Cách mạng Tháng Tám, đường Hải Dương hiện nay, đến vòng xoay tiếp giáp với tuyến tránh quốc lộ 1A (phía Nam, thuộc phường Phú Lâm) là đường Nguyễn Tất Thành.

2. Đặt tên đoạn đường quốc lộ 25 từ quốc lộ 1A cũ (cầu Trần Hưng Đạo) đến tuyến tránh quốc lộ 1A là đường Hải Dương.

3. Đặt tên đường trên kè chống ngập lụt thành phố Tuy Hòa là đường Bạch Đằng.

III. ĐẠI LỘ

Nâng đường Hùng Vương và đường Nguyễn Tất Thành (mới) thành đại lộ Hùng Vương và đại lộ Nguyễn Tất Thành.

IV. ĐẶT TÊN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

Đặt tên cầu nằm trên đường Hùng Vương, bắc qua sông Đà Rằng là cầu Hùng Vương.

Điều 2.

- Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện gắn biển tên đường mới và công trình công cộng ở thành phố Tuy Hòa được nêu ở Điều 1.

- Giao Sở Văn hóa - Thông tin chủ trì phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng triển khai tuyên truyền về ý nghĩa việc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng ở thành phố Tuy Hòa.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin, Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Kim Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 240/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu240/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/01/2008
Ngày hiệu lực31/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 240/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 240/2008/QĐ-UBND đặt đổi tên đường công trình công cộng Tuy Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 240/2008/QĐ-UBND đặt đổi tên đường công trình công cộng Tuy Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu240/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýLê Kim Anh
        Ngày ban hành31/01/2008
        Ngày hiệu lực31/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 240/2008/QĐ-UBND đặt đổi tên đường công trình công cộng Tuy Hòa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 240/2008/QĐ-UBND đặt đổi tên đường công trình công cộng Tuy Hòa

            • 31/01/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/01/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực