Quyết định 2402/QĐ-BTC

Quyết định 2402/QĐ-BTC năm 2007 đính chính Thông tư 42/2007/TT-BTC Hướng dẫn Nghị định 68/1998/NĐ-CP thi hành Pháp lệnh Tài nguyên (sửa đổi) và Nghị định 147/2006/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 68/1998/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2402/QĐ-BTC đính chính Thông tư 42/2007/TT-BTC Hướng dẫn Nghị định 68/1998/NĐ-CP Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2402/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 42/2007/TT-BTC NGÀY 27/4/2007 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/1998/NĐ-CP NGÀY 03/9/1998 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH THUẾ TÀI NGUYÊN (SỬA ĐỔI) VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 147/2006/NĐ-CP NGÀY 01/12/2006 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/1998/NĐ-CP NÊU TRÊN

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính sai sót về ví dụ trình bày tại điểm 3, Mục I, Phần II Thông tư số 42/2007/TT-BTC ngày 27/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/9/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi) và Nghị định số 147/2006/NĐ-CP ngày 01/12/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/1998/NĐ-CP nêu trên như sau: Sửa cụm từ “Ví dụ 1” thành “Ví dụ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- VP TW Đảng và các Ban của Đảng;

- VP Quốc hội;

- VP Chủ tịch nước;

- VP Chính phủ;

- Tòa án NDTC;

- Viện Kiểm sát NDTC;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Bộ Ngoại giao;

- UBND, HĐND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Cục Thuế, Sở TC, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;

- Công báo;

- Trang tin điện tử Chính phủ;

- Các đơn vị thuộc BTC;

- Lưu: VT, TCT (VT, CS).

 

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Đinh Văn Nhã

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2402/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2402/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2007
Ngày hiệu lực18/07/2007
Ngày công báo09/08/2007
Số công báoTừ số 546 đến số 547
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2402/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 2402/QĐ-BTC đính chính Thông tư 42/2007/TT-BTC Hướng dẫn Nghị định 68/1998/NĐ-CP Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản được hướng dẫn

  Văn bản đính chính

   Văn bản bị thay thế

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 2402/QĐ-BTC đính chính Thông tư 42/2007/TT-BTC Hướng dẫn Nghị định 68/1998/NĐ-CP Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu2402/QĐ-BTC
    Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
    Người kýĐinh Văn Nhã
    Ngày ban hành18/07/2007
    Ngày hiệu lực18/07/2007
    Ngày công báo09/08/2007
    Số công báoTừ số 546 đến số 547
    Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
    Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
    Cập nhật15 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 2402/QĐ-BTC đính chính Thông tư 42/2007/TT-BTC Hướng dẫn Nghị định 68/1998/NĐ-CP Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 2402/QĐ-BTC đính chính Thông tư 42/2007/TT-BTC Hướng dẫn Nghị định 68/1998/NĐ-CP Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

        • 18/07/2007

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 09/08/2007

         Văn bản được đăng công báo

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 18/07/2007

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực