Quyết định 241/2006/QĐ-TTg

Quyết định 241/2006/QĐ-TTg quy định chế độ bồi dưỡng phiên tòa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 241/2006/QĐ-TTg chế độ bồi dưỡng phiên tòa đã được thay thế bởi Quyết định 41/2012/QĐ-TTg chế độ bồi dưỡng đối với người tham gia phiên tòa và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 241/2006/QĐ-TTg chế độ bồi dưỡng phiên tòa


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 241/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG PHIÊN TOÀ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Tổ chức Toà án nhân dân năm 2002;
Căn cứ Điều 66, Điều 68 và Điều 70 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Toà án nhân dân năm 2002;
Căn cứ Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân năm 2002;
Theo đề nghị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chế độ bồi dưỡng phiên toà đối với người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng tại phiên toà trong một ngày xét xử được quy định như sau:

1. Thẩm phán chủ toạ phiên toà được hưởng chế độ bồi dưỡng là 50.000 đồng (năm mươi nghìn đồng);

2. Thẩm phán, Kiểm sát viên tham gia phiên toà được hưởng chế độ bồi dưỡng là 30.000 đồng (ba mươi nghìn đồng);

3. Thư ký Toà án, cảnh sát bảo vệ phiên toà, cảnh sát dẫn giải bị can, bị cáo được hưởng chế độ bồi dưỡng 20.000 đồng (hai mươi nghìn đồng);

4. Hội thẩm nhân dân, Hội thẩm quân nhân được hưởng chế độ bồi dưỡng là 50.000 đồng (năm mươi nghìn đồng), kể cả ngày làm việc nghiên cứu hồ sơ tại Toà án các cấp;

5. Giám định viên được Toà án mời tham dự phiên toà được hưởng chế độ bồi dưỡng là 40.000 đồng (bốn mươi nghìn đồng);

6. Phiên dịch được Toà án mời đến phiên dịch tại phiên toà được hưởng chế độ bồi dưỡng từ 50.000 đồng (năm mươi nghìn đồng) đến 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng);

7. Nhân chứng được Toà án triệu tập đến phiên toà hưởng chế độ bồi dưỡng là 30.000 đồng (ba mươi nghìn đồng);

Hội thẩm nhân dân, Hội thẩm quân nhân, giám định viên, phiên dịch và nhân chứng được thanh toán chi phí đi lại theo quy định.

Điều 2. Nguồn kinh phí để chi trả chế độ bồi dưỡng phiên toà được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của các cơ quan tư pháp theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 3. Toà án nhân dân tối cao chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định này thay thế Quyết định số 154/TTg ngày 12 tháng 3 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng phiên toà.

Điều 5. Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 241/2006/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu241/2006/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2006
Ngày hiệu lực22/11/2006
Ngày công báo07/11/2006
Số công báoTừ số 7 đến số 8
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 241/2006/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 241/2006/QĐ-TTg chế độ bồi dưỡng phiên tòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 241/2006/QĐ-TTg chế độ bồi dưỡng phiên tòa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu241/2006/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Sinh Hùng
       Ngày ban hành25/10/2006
       Ngày hiệu lực22/11/2006
       Ngày công báo07/11/2006
       Số công báoTừ số 7 đến số 8
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2013
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 241/2006/QĐ-TTg chế độ bồi dưỡng phiên tòa

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 241/2006/QĐ-TTg chế độ bồi dưỡng phiên tòa