Quyết định 2410/QĐ-BNN-TY

Quyết định 2410/QĐ-BNN-TY năm 2013 về xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh cao bằng phòng chống dịch bệnh do Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2410/QĐ-BNN-TY năm 2013 xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia phòng chống dịch bệnh


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2410/QĐ-BNN-TY

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT HÓA CHẤT SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ TỈNH CAO BẰNG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định cố 94/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Dự trữ quốc gia;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tại công văn số 2885/UBND-NL ngày 09/10/2013 về việc đề nghị hỗ trợ vắc xin Tai xanh, hóa chất sát trùng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

1. Xí nghiệp Thuốc thú y Trung ương xuất cấp không thu tiền 5.000 (Năm nghìn) lít hóa chất sát trùng Vetvaco-Iodine thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Cao Bằng phòng, chống dịch Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (PRRS). Việc xuất cấp nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành, đồng thời đảm bảo đủ số lượng và chất lượng hóa chất.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, phân bổ và hướng dẫn sử dụng hóa chất sát trùng phòng, chống dịch bệnh theo quy định; kịp thời báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Cục Thú y chỉ đạo Xí nghiệp Thuốc thú y Trung ương và phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng thực hiện việc xuất cấp và sử dụng hóa chất dự trữ quốc gia đúng mục đích và theo quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, Giám đốc Xí nghiệp Thuốc thú y Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Vũ Văn Tám;
- Vụ Kế hoạch;
- Vụ Tài chính;
- Sở NN&PTNT tỉnh Cao Bằng;
- Lưu: VT, TY.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2410/QĐ-BNN-TY

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2410/QĐ-BNN-TY
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/10/2013
Ngày hiệu lực18/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2410/QĐ-BNN-TY

Lược đồ Quyết định 2410/QĐ-BNN-TY năm 2013 xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia phòng chống dịch bệnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2410/QĐ-BNN-TY năm 2013 xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia phòng chống dịch bệnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2410/QĐ-BNN-TY
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHoàng Văn Thắng
        Ngày ban hành18/10/2013
        Ngày hiệu lực18/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2410/QĐ-BNN-TY năm 2013 xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia phòng chống dịch bệnh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2410/QĐ-BNN-TY năm 2013 xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia phòng chống dịch bệnh

            • 18/10/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/10/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực