Quyết định 2411/QĐ-UBND

Quyết định 2411/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã của tỉnh Bến Tre

Nội dung toàn văn Quyết định 2411/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực văn hoá


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2411/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 28 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, LĨNH VỰC VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 262/TTr-SVHTTDL ngày 15 tháng 11 năm 2012 và Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 1734/TTr-VPUBND ngày 23 tháng 11 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Điều 2. Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre có trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Bến Tre, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI LĨNH VỰC VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

Ban hành kèm theo Quyết định số 2411/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Số TTHC

Tên thủ tục hành chính cấp xã

Ghi chú

Lĩnh vực: Thể thao

01

 

Công nhận và giải thể câu lạc bộ thể thao cơ sở

Ban hành mới

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2411/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2411/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2012
Ngày hiệu lực28/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2411/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2411/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực văn hoá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2411/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực văn hoá
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2411/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýCao Văn Trọng
        Ngày ban hành28/11/2012
        Ngày hiệu lực28/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2411/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực văn hoá

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2411/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực văn hoá

            • 28/11/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/11/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực