Quyết định 2413/QĐ-UBND

Quyết định 2413/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt Đề án Dạy nghề cho lao động nông thôn tỉnh Bến Tre đến năm 2015 và dự kiến đến năm 2020 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg

Nội dung toàn văn Quyết định 2413/QĐ-UBND năm 2010 Dạy nghề lao động nông thôn Bến Tre


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2413/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 09 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “DẠY NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TỈNH BẾN TRE ĐẾN NĂM 2015 VÀ DỰ KIẾN ĐẾN NĂM 2020 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1956/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2010”;

Căn cứ Công văn số 664/LĐTBXH-TCDN ngày 09 tháng 3 năm 2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 192/TTr-SLĐTBXH ngày 28 tháng 9 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Dạy nghề cho lao động nông thôn Bến Tre đến năm 2015 và dự kiến đến năm 2020 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ” (kèm theo Đề án).

Điều 2. Giao cho Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Chính phủ tại tỉnh Bến Tre chủ trì, phối hợp với Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan liên quan tổ chức triển khai, thực hiện, kiểm tra, giám sát Đề án này.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và lao động nông thôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thái Xây

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2413/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2413/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2010
Ngày hiệu lực09/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2413/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2413/QĐ-UBND năm 2010 Dạy nghề lao động nông thôn Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2413/QĐ-UBND năm 2010 Dạy nghề lao động nông thôn Bến Tre
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2413/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýNguyễn Thái Xây
        Ngày ban hành09/11/2010
        Ngày hiệu lực09/11/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2413/QĐ-UBND năm 2010 Dạy nghề lao động nông thôn Bến Tre

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2413/QĐ-UBND năm 2010 Dạy nghề lao động nông thôn Bến Tre

            • 09/11/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/11/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực