Quyết định 242/2003/QĐ-BCN

Quyết định 242/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Nước giải khát Chương Dương thành Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 242/2003/QĐ-BCN chuyển Công ty Nước giải khát Chương Dương thành Công ty cổ phần


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 242/2003/QĐ-BCN

Hà Nội , ngày 30 tháng 12 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (các Công văn số: 42/2003/CV-HĐQT ngày 05 tháng 12 năm 2003 và số 47/2003/CV-HĐQT ngày 19 tháng 12 năm 2003), Phương án cổ phần hoá Công ty Nước giải khát Chương Dương và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 12 tháng 12 năm 2003;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty Nước giải khát Chương Dương (doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn) gồm những điểm chính như sau:

1. Cơ cấu vốn điều lệ:

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 85.000.000.000 đồng (Tám mươi lăm tỷ đồng chẵn). Trong đó:

Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước: 51,00 %;

Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty : 37,36 %;

Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài Công ty: 11,64 %.

Trị giá một cổ phần: 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Công ty Nước giải khát Chương Dương tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2002 để cổ phần hoá (Quyết định số 3070/QĐ-TCKT ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Bộ Công nghiệp) là 119.532.806.027 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Công ty là 99.003.278.706 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Công ty.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 600 lao động trong Công ty là 86.820 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 2.604.600.000 đồng. Trong đó, số cổ phần bán ưu đãi trả chậm cho 140 lao động nghèo là 17.085 cổ phần, trị giá 1.195.950.000 đồng.

4. Về chi phí cổ phần hoá, đào tạo lại lao động và giải quyết lao động dôi dư, Công ty làm thủ tục, báo cáo Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Công ty Nước giải khát Chương Dương thành Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương,

Tên giao dịch quốc tế: CHUONG DUONG BEVERAGES JOINT STOCK COMPANY;

Tên viết tắt: CDBECO;

Trụ sở tại: 379 Bến Chương Dương, phường Cầu Kho, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

Sản xuất, kinh doanh các loại đồ uống;

Sản xuất, kinh doanh nguyên vật liệu, bao bì, thiết bị, công nghệ liên quan đến lĩnh vực đồ uống;

Kinh doanh bất động sản;

Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Công ty Nước giải khát Chương Dương và Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn có trách nhiệm làm việc với Công ty Centrepoint Properties Ltd., hoàn tất thủ tục về chuyển đổi đối tác liên doanh cho Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn trong Công ty trách nhiệm hữu hạn Trung tâm Mê Linh.

Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn có trách nhiệm chỉ đạo Công ty Nước giải khát Chương Dương tổ chức bán đấu giá cổ phần ra bên ngoài thông qua Công ty Chứng khoán Sài Gòn và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần theo đúng quy định hiện hành.

Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Nước giải khát Chương Dương có trách nhiệm điều hành công việc của Công ty cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn, Giám đốc Công ty Nước giải khát Chương Dương và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Châu Huệ Cẩm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 242/2003/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu242/2003/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2003
Ngày hiệu lực19/01/2004
Ngày công báo04/01/2004
Số công báoSố 4
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 242/2003/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 242/2003/QĐ-BCN chuyển Công ty Nước giải khát Chương Dương thành Công ty cổ phần


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 242/2003/QĐ-BCN chuyển Công ty Nước giải khát Chương Dương thành Công ty cổ phần
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu242/2003/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýChâu Huệ Cẩm
        Ngày ban hành30/12/2003
        Ngày hiệu lực19/01/2004
        Ngày công báo04/01/2004
        Số công báoSố 4
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 242/2003/QĐ-BCN chuyển Công ty Nước giải khát Chương Dương thành Công ty cổ phần

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 242/2003/QĐ-BCN chuyển Công ty Nước giải khát Chương Dương thành Công ty cổ phần

           • 30/12/2003

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/01/2004

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/01/2004

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực