Quyết định 242/QĐ-UBND

Quyết định 242/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 242/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Vĩnh Phúc


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 242/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 28 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 14/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số 910/STP- XDVBQPPL ngày 09/10/2014 về việc đề nghị xử lý kết quả rà soát văn bản QPPL,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 10 quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Phúc do nội dung không còn phù hợp với pháp luật hiện hành và điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh (Có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phùng Quang Hùng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐƯỢC BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của UBND tỉnh)

STT

Tên văn bản

1

Quyết định số 1269/1998/QĐ-UB ngày 06/5/1998 Về việc ban hành quy định chế độ đối với một số đối tượng cán bộ đi học

2

Quyết định 2284/QĐ-UB về việc tạm thời thu và sử dụng học phí, lệ phí tuyển sinh ở các lớp, các cơ sở Giáo dục và Đào tạo ngoài công lập

3

Quyết định số 1197/2000/QĐ-UBND ngày 30/6/2000 Về việc điều chỉnh mức tạm thời thu học phí ở các lớp, các cơ sở Giáo dục – Đào tạo ngoài công lập (quy định ban hành theo Quyết định số 2284/QĐ-UB ngày 07/9/1998 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

4

Quyết định 35/2007/QĐ-UBND ngày 29/6/2007 về việc ban hành quy định thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và cấp giấy khắc dấu

5

Quyết định 39/2007/QĐ-UBND ngày 09/7/2007 Về việc ban hành Quy định thực hiện Nếp sống văn minh trong tổ chức việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ và kỷ niệm ngày truyền thống

6

Quyết định 59/2007/QĐ-UBND ngày 18/10/2007 Về việc ban hành quy định về quản lý hoạt động Quảng cáo - Cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

7

Quyết định 27/2010/QĐ-UBND ngày 23/9/2010 về việc Phân cấp, uỷ quyền cho Giám đốc Sở Nội vụ quyết định một số nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh

8

Quyết định 20/2011/QĐ-UBND ngày 29/4/2011 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh

9

Quyết định 31/2011/QĐ-UBND ngày 18/7/2011 Sửa đổi Điều 11, Điều 22 Quyết định số 59/2007/QĐ-UBND ngày 18/10/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc Về việc ban hành quy định về quản lý hoạt động Quảng cáo - Cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

10

Quyết định 43/2011/QĐ-UBND Ban hành quy chế phối hợp cung cấp, xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 242/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu242/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2015
Ngày hiệu lực28/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 242/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 242/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 242/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu242/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýPhùng Quang Hùng
        Ngày ban hành28/01/2015
        Ngày hiệu lực28/01/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 242/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Vĩnh Phúc

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 242/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Vĩnh Phúc

            • 28/01/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/01/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực