Quyết định 2427/QĐ-UB

Quyết định 2427/QĐ-UB năm 2001 về giá cho thuê đất trong khu công nghiệp Hòa Khánh do thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2427/QĐ-UB 2001 giá cho thuê đất trong khu công nghiệp Hòa Khánh Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2427/QĐ-UB

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 5 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIÁ CHO THUÊ ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHIỆP HÒA KHÁNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Quyết định số 136/2000/QĐ-UB ngày 14/12/2000 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

- Theo đề nghị của Sở Tài chính - Vật giá, Ban Quản lý các khu Công nghiệp - Chế xuất Đà Nẵng và Công ty Phát triển - Khai thác hạ tầng khu Công nghiệp Đà Nẵng tại Biên bản họp ngày 18-4-2001, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố đã thống nhất ý kiến kết luận tại cuộc họp giao ban 7-5-2001 (Thông báo số 97/TB-VP ngày 10-5-2001 của Văn phòng UBND thành phố).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành giá cho thuê đất trong khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phĐà Nẵng (theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2: Nhà đầu tư trả tiền thuê đt theo các mức giá tại Quyết định này với phương thức "trả một lần cho nhiều năm" thì được giữ ổn định mức giá thuê đt đến hết thời hạn đã nộp tiền thuê đt trước đó, kể cả khi Nhà nước có điều chỉnh giá thuê đất.

Điều 3: Nhà đầu tư có Dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư vào khu Công nghiệp hoặc có Dự án đầu tư ở vị trí kém thuận lợi trong khu Công nghiệp thì được UBND thành phxem xét cho áp dụng mức giá thuê đất có thể thp hơn mức giá tại Phụ lục của điều 1, nhưng không vượt mức giá ti thiểu Quy định tại Quyết định 136/2000/QĐ-UB ngày 14 tháng 12 năm 2000 của UBND thành phĐà Nng.

Điều 4: Giao trách nhiệm cho Ban quản lý các khu Công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng.:

1. Khi có Nhà đầu tư đăng ký thuê đt, Ban Quản lý phải báo cáo UBND thành phquyết định trước khi ký hợp đồng cho thuê đất. Đối với các trường hợp được Ban quản lý chấp thuận, ký hợp đồng nguyên tắc cho thuê đất trước ngày ban hành Quyết định này thì phải tổng hợp tình hình báo cáo UBND thành phố để xem xét xử lý cụ thể về vị trí và mức giá cho thuê đất trước khi ký hợp đồng chính thức.

2. Phi hợp với Sở Tài chính - Vật giá, Sở Địa chính-Nhà đất hướng dẫn Công ty Phát triển - Khai thác hạ tầng khu Công nghiệp Đà Nng tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.

Điu 6: Chánh văn phòng UBND thành ph, Trưởng ban Ban Quản lý các khu Công nghiệp và Chế xut Đà Nng, Giám đc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đc Sở Địa chính - Nhà đt, Giám đốc Công ty Phát triển - khai thác hạ tầng khu Công nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định này thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6,
- TVTU, TTHĐND tp (để b/c),
- CT và các PCT,
- UBND các quận, huyện,
- PVP Trần Văn Hào, Nguyễn Văn Cán,
- Lưu VT KTN, KTTH.

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NNG
PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Năm

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 2427/QĐ-UB ngày 14 tháng 5 năm 2001)

I- Giá thuê đất dôi với Dự án mới vào đầu tư trong KCN:

1- Nhà đầu tư trong nước:

a) Dự án hoạt động sản xuất:

Phương thức trả tiền thuê đất

Mức giá phải trả (đồng/m2/năm)

Trả từng năm

4.200

Trả 5 năm một lần

3.800

Trả 10 năm một lần

3.400

Trả 20 năm một lần

2.800

Trả 30 năm một lần

2.300

Trả một lần cho toàn bộ thời hạn thuê đất (trên 40 năm)

2.100

b) Dự án hoạt động kinh doanh.- dịch vụ:

Giá thuê đất được tính bằng 1,4 lần giá thuê đất Dự án hoạt động sản xuất và được bố trí vào khu vực đất kinh doanh- dịch vụ.

2- Nhà đầu tư nước ngoài:

a) Dự ăn hoạt động sản xuất:

Phương thức trả tiền thuê đất

Mức giá phải trả (USD/m2/năm)

Trả từng năm

0,60

Trả 5 năm một lần

0,57

Trả 10 năm một lần

0,54

Trả 20 năm một lần

0,41

Trả 30 năm một lần

0,35

Trả một lần cho toàn bộ thời hạn thuê đất (trên 40 năm)

0,30

b) Dự án hoạt động kinh doanh - dịch vụ: Áp dụng như điểm b, khoản 1, mục I Phụ lục này.

3) Giá thuê đất tại khoản 1 và 2 nói trên là giá thuê đất đã bao gồm chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng.

II - Giá thuê đất đối với dự án đã đầu tư trước ngày ban hành Quyết định 136/2000/QĐ-UB ngày 14-12-2000: Thực hiện theo mức giá thuê đất hiện hành do Cục Thuế thành phố đã thông báo trước đây.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2427/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2427/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2001
Ngày hiệu lực14/05/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/10/2006
Cập nhật23 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2427/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 2427/QĐ-UB 2001 giá cho thuê đất trong khu công nghiệp Hòa Khánh Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2427/QĐ-UB 2001 giá cho thuê đất trong khu công nghiệp Hòa Khánh Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2427/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýHuỳnh Năm
        Ngày ban hành14/05/2001
        Ngày hiệu lực14/05/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/10/2006
        Cập nhật23 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2427/QĐ-UB 2001 giá cho thuê đất trong khu công nghiệp Hòa Khánh Đà Nẵng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2427/QĐ-UB 2001 giá cho thuê đất trong khu công nghiệp Hòa Khánh Đà Nẵng

            • 14/05/2001

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/05/2001

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực