Quyết định 2429/QĐ-UBND

Quyết định 2429/QĐ-UBND năm 2007 bổ sung mức trợ cấp, trợ giúp cho đối tượng bảo trợ xã hội tại Quyết định 1720/QĐ-UBND do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Quyết định 2429/QĐ-UBND 2007 bổ sung mức trợ cấp trợ giúp bảo trợ xã hội Bắc Kạn đã được thay thế bởi Quyết định 2345/QĐ-UBND năm 2010 mức trợ cấp đối tượng bảo trợ xã hội Bắc Kạn và được áp dụng kể từ ngày 03/11/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 2429/QĐ-UBND 2007 bổ sung mức trợ cấp trợ giúp bảo trợ xã hội Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2429/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 07 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH BỔ SUNG MỨC TRỢ CẤP, TRỢ GIÚP CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ: 1720/QĐ-UBND NGÀY 24/9/2007 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC KẠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số: 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

Căn cứ Thông tư số: 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

Căn cứ Quyết định số: 1720/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc quy định mức trợ cấp, trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Theo đề nghị của Giám đốc sở Lao động-Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số: 1345/LĐTBXH-TTr ngày 08 tháng 11 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định bổ sung tại khoản 1.1 mục 1, phần II, Điều 1 Quyết định số: 1720/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc quy định mức trợ cấp, trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn như sau:

“Ngoài được hưởng trợ cấp hàng tháng, đối tượng thuộc các tiết a, b, c, d điểm 1; tiết a, b, c, d, đ điểm 2; tiết a, b điểm 3 nêu trên; trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi được gia đình, cá nhân nuôi dưỡng; người tàn tật trong hộ gia đình có từ 02 người trở lên tàn tật nặng không có khả năng tự phục vụ; trẻ em là con của người đơn thân thuộc diện hộ nghèo được hưởng thêm các khoản trợ giúp sau:

a) Các đối tượng đang học văn hóa, học nghề được miễn, giảm học phí, được cấp sách, vở, đồ dùng học tập theo quy định của pháp luật.

b) Khi chết được hỗ trợ mai táng phí mức 2.000.000 đồng/người.

c) Các đối tượng ở cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Nhà nước quản lý, ngoài các khoản trợ giúp nêu trên còn được:

- Trợ cấp để mua sắm tư trang, vật dụng phục vụ cho sinh hoạt đời sống thường ngày;

- Trợ cấp để mua thuốc chữa bệnh thông thường; riêng người nhiễm HIV/AIDS được điều trị nhiễm trùng cơ hội mức 150.000 đồng/người/năm;

- Trợ cấp vệ sinh cá nhân hàng tháng đối với đối tượng nữ trong độ tuổi sinh đẻ”.

Điều 2. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ LĐ-TBXH (báo cáo);
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2 (thực hiện);
- Phòng NV-LĐXH huyện, thị xã;
- PVPTH;
- Lưu: VT, P.VX

CHỦ TỊCH
Hà Đức Toại

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2429/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2429/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2007
Ngày hiệu lực07/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/11/2010
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2429/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2429/QĐ-UBND 2007 bổ sung mức trợ cấp trợ giúp bảo trợ xã hội Bắc Kạn


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2429/QĐ-UBND 2007 bổ sung mức trợ cấp trợ giúp bảo trợ xã hội Bắc Kạn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2429/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
       Người kýHà Đức Toại
       Ngày ban hành07/12/2007
       Ngày hiệu lực07/12/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/11/2010
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2429/QĐ-UBND 2007 bổ sung mức trợ cấp trợ giúp bảo trợ xã hội Bắc Kạn

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2429/QĐ-UBND 2007 bổ sung mức trợ cấp trợ giúp bảo trợ xã hội Bắc Kạn