Quyết định 2430/QĐ-UBND

Quyết định 2430/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 2430/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2430/QĐ-UBND

An Giang, ngày 08 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC ĐỊA ĐIỂM ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI VÀ LĨNH VỰC ƯU TIÊN ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang tại Tờ trình số 413/TTr-SCT ngày 30 tháng 09 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2020 (Danh mục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Thương nhân tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh An Giang chỉ được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại các địa điểm có tên trong Danh mục này và phải thực hiện thủ tục hành chính đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Sở Công Thương An Giang.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ban ngành: Công Thương, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Cục Quản lý Thị trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và thương nhân đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh An Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Cục XTTM – Bộ Công Thương;
- Chủ tịch và Các Phó Chủ tịch;
- VPUBND tỉnh: LĐVP, KTN, KTTH;
- Lưu: VT.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng

 

DANH MỤC

ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI VÀ LĨNH VỰC ƯU TIÊN ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 2430/QĐ-UBND ngày 08/10/2019 của UBND tỉnh An Giang)

Số TT

Tên hội chợ, triển lãm thương mại

Thời gian tổ chức (dự kiến)

Địa điểm tổ chức

Quy mô (gian hàng)

Tính chất hội chợ

Sự kiện lễ hội của địa phương

1

Hội chợ Thương mại Tân Châu – An Giang

Ngày 03/01/2019 – ngày 09/01/2020

Sân vận động thị xã Tân Châu

150

Tổng hợp

 

2

Hội chợ kết hợp Lễ hội Mắm Nam bộ lần thứ I 2020

Ngày 13/2/2020-ngày 16/02/2020

Khu Vườn Tượng lớn, phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc

170

Tổng hợp

 

3

Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2020

Ngày 05/3/2020-ngày 10/3/2020

Thành phố Long Xuyên

350

Tổng hợp

 

4

Hội chợ thương mại

Tháng 03/2020

Dinh Đức Quản Cơ Trần Văn Thành, Huyện Châu Thành

100

Tổng hợp

Lễ hội truyền thống lần thứ 146 năm ngày mất Đức Quản Cơ Trần Văn Thành

5

Hội chợ Thương mại Quốc tế An Phú – An Giang năm 2020

Ngày 31/3/2020 – ngày 05/4/2020

Bến xe Long Bình, thị trấn An Phú, Huyện An Phú

200

Tổng hợp

 

6

Hội chợ thương mại

Ngày 31/03/2020-ngày 03/4/2020

Khu du lịch Hồ ông Thoại, Thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn

100

Tổng hợp

Lễ Kỳ Yên Đình Thoại Ngọc Hầu

7

Hội chợ thương mại

Tháng 4/2020

Trung tâm văn hóa huyện Phú Tân

150

Tổng hợp

 

8

Hội chợ Thương mại Quốc tế Tịnh Biên – An Giang năm 2020

Ngày 12/5/2020 – ngày 17/5/2020

Khu công nghiệp Xuân Tô, Huyện Tịnh Biên

350

Tổng hợp

 

9

Hội chợ thương mại

Tháng 8/2019 – tháng 9/2020

Sân vận động huyện Chợ Mới

100

Tổng hợp

Lễ Quốc Khánh 2/9

10

Hội chợ Thương mại

Tháng 11/2020

Phường Châu Phú A, Thành phố Châu Đốc

100

Tổng hợp

 

11

Hội chợ thương mại

Trong năm 2020

Chợ cụm dân cư Thị trấn An Châu, huyện Châu Thành

100

Tổng hợp

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2430/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2430/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/10/2019
Ngày hiệu lực08/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2430/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2430/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2430/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ An Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2430/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýLê Văn Nưng
        Ngày ban hành08/10/2019
        Ngày hiệu lực08/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2430/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ An Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2430/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ An Giang

            • 08/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực