Quyết định 2430/QĐ-UBND

Quyết định 2430/QĐ-UBND năm 2016 về công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2430/QĐ-UBND công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia tỉnh Lâm Đồng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NGM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2430/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 31 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 3003/TTr-SGDĐT ngày 26/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 01 Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, 05 Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và công nhận lại 06 Trường Tiu học đạt chun quốc gia mức độ 1 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (danh sách đính kèm).

Điều 2. Thời hạn công nhận và công nhận lại là 05 năm kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Hiệu trưởng các trường có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VX1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Đa

 

DANH SÁCH

CÁC TRƯỜNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CÔNG NHẬN LẠI ĐẠT CHUẨN QUỐC GLA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2430/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

I. Công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2

1. Trường Tiểu học Hoài Đức 1, xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà.

II. Công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

1. Trường Tiểu học Long Lanh, xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương;

2. Trường Tiểu học R’Lơm, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương;

3. Trường Tiểu học Đinh Văn IV, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà;

4. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Tân Thanh 2, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà;

5. Trường Tiểu học Hòa Nam 2, xã Hòa Nam, huyện Di Linh.

III. Công nhận lại Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

1. Trường Tiểu học Phú Hiệp, xã Gia Hiệp, huyện Di Linh;

2. Trường Tiểu học Lam n, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh;

3. Trường Tiểu học Hòa Bắc, xã Hòa Bắc, huyện Di Linh;

4. Trường Tiểu học Hòa Ninh 1, xã Hòa Ninh, huyện Di Linh;

5. Trường Tiểu học NThol Hạ, xã NThol Hạ, huyện Đức Trọng;

6. Trường Tiểu học Sơn Trung, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng,

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2430/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2430/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2016
Ngày hiệu lực31/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2430/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2430/QĐ-UBND công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia tỉnh Lâm Đồng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2430/QĐ-UBND công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia tỉnh Lâm Đồng 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2430/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhan Văn Đa
        Ngày ban hành31/10/2016
        Ngày hiệu lực31/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2430/QĐ-UBND công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia tỉnh Lâm Đồng 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2430/QĐ-UBND công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia tỉnh Lâm Đồng 2016

            • 31/10/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/10/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực