Quyết định 2431/QĐ-BKHCN

Quyết định 2431/QĐ-BKHCN năm 2010 công bố sửa đổi Tiêu chuẩn quốc gia 2:2010 TCVN 7271:2003 Phương tiện giao thông đường bộ - Ô tô - Phân loại theo mục đích sử dụng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2431/QĐ-BKHCN công bố sửa đổi Tiêu chuẩn quốc gia 2:2010 TCV


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2431/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ SỬA ĐỔI TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố sửa đổi Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

SỬA ĐỔI 2:2010 TCVN 7271:2003 Phương tiện giao thông đường bộ - Ô tô - Phân loại theo mục đích sử dụng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Quân

 

SỬA ĐỔI 2:2010 TCVN 7271:2003

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - Ô TÔ -
PHÂN LOẠI THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Road vehicles - Motor vehicles - Classification in purpose of use

Điều 3.1.1 trang 4 được sửa đi như sau:

Điều 3.1.1 Ô tô con (Passenger car)

STT

Tên gọi

Đặc điểm

Hình vẽ minh hoạ(*)

3.1.1

Ô tô con

(Passenger car)

Ô tô chở người (3.1) có schỗ ngi

 

 

 

 
bao gm cả chngười lái không lớn hơn 9. Đặc điểm chi tiết nnêu ti TCVN 6211: 2003, điều 3.1.1.1 đến 3.1.1.8

Ô Pickup chở người ít nht mt đc điểm khác với ô tô Pickup chở hàng nêu tại 3.2.7 và 3.2.8

Ô tô VAN chở người có ít nht mt đc đim khác với ô tô tải VAN nêu tại 3.2.9

CHÚ THÍCH: (*) Các hình vẽ trong tiêu chuẩn này chỉ là minh họa, trong thực tế hình dạng của các ô tô cụ thể có thể thay đổi.

Điều 3.2.7 trang 8 được sửa đi như sau:

Điều 3.2.7. Ô tô PICK UP chở hàng ca bin đơn (Pickup with single cab)

STT

Tên gọi

Đặc điểm

Hình vẽ minh hoạ(*)

3.2.7

Ô tô PICK UP chở hàng ca bin đơn

(Pickup with single cab)

Ô chở hàng (3.2) với các đc đim sau:

- Thùng hàng dạng h(có thcó mui phủ) hoặc dạng kín, có thlin hoặc kng lin tn vi ca bin, có b trí ca đ xếp, d ng;

- Trong ca bin b trí một hàng ghế;

- Thùng hàng không có trang b tin nghi và nội thất phục v ch người;

- Din tích hu ích ca thùng hàng (Fh) không nhhơn 1 m2 (xác đnh như Ph lc A ca TCVN 7271: 2003);

- Tổng khi ng hàng hóa cho phép chở (mh) phi ln hơn tổng khối lượng của số người cho phép chở (mng) được tính theo t lệ sau:

Trong đó:

mng = 65 kg/người x số chỗ ngồi.

Điều 3.2.8 trang 8 được sửa đi như sau:

Điều 3.2.8 Ô tô PICK UP chở hàng ca bin kép (Pickup with double cab)

STT

Tên gọi

Đặc điểm

Hình vẽ minh hoạ(*)

3.2.8

Ô tô PICK UP chở hàng cabin kép

(Pickup with double cab)

Ô chở hàng (3.2) với các đc đim sau:

 

 
- Thùng hàng dạng hở (có thcó mui phủ) hoặc dạng kín, có thể liền hoc không liền thân với ca bin, có bố trí cửa để xếp, dỡ hàng;

 

 
- Trong ca bin bố trí hai hàng ghế, số ch ngi kể cả chỗ ngồi của người lái không ln hơn 5;

- Thùng hàng không có trang bị tin nghi và nội thất phục vụ chở người;

- Din tích hu ích ca sàn thùng hàng (Fh) không nhhơn 1 m2 (xác đnh như Phlc A ca TCVN 7271: 2003);

- Tổng khi ng hàng hóa cho phép chở (mh) phải lớn hơn tổng khối lượng ca số người cho phép chở (mng) được tính theo t lệ sau:

Trong đó:

mng = 65 kg/người x số chỗ ngồi.

Điều 3.2.9 trang 9 được sửa đổi như sau:

Điều 3.2.9 Ô tô tải VAN (Ô tô tải thùng kín có khoang chở hàng liền khối với khoang người ngồi)

(Van, Cargo van, Delivery van, Van type Truck)

STT

Tên gọi

Đặc điểm

Hình vẽ minh hoạ(*)

3.2.9

Ô tô tải VAN (Ô tô tải thùng kín có khoang chở hàng liền khối với khoang người ngồi)

(Van, Cargo van, Delivery van, Van type Truck)

Ô tô chở hàng (3.2) với các đặc điểm sau:

- Khoang chở hàng dạng kín liền khối với khoang người ngồi;

- Có bố trí cửa xếp, dỡ hàng ở phía sau và có thể có thêm ở hai bên thành xe;

- Có vách ngăn và/hoặc kết cấu rào chắn cố định để ngăn cách giữa khoang chở hàng và khoang người ngồi;

- Không bố trí cửa sổ trên các thành xe tại khu vực khoang chở hàng và trên các cửa xếp, dỡ hàng ở hai bên thành xe; nếu có cửa sổ lắp kính hoặc ô kính cố định thì phải có các thanh chắn hoặc lưới kim loại cố định;

- Diện tích hữu ích của sàn khoang chở hàng (Fh) không nhỏ hơn 1m2 và lớn hơn diện tích hữu ích của sàn khoang chở người (Fng) (xác định như phụ lục B của TCVN 7271:2003);

- Tỷ lệ giữa khối lượng hàng hóa cho phép chở (mh) với tổng khối lượng của số người cho phép chở không kể người lái (mng) lớn hơn 1,8;

Cụ th là: mh /mng > 1,8

Ở đây khối lượng tính toán cho một người được xác định theo quy định của nhà sản xuất nhưng không nhỏ hơn 65 kg/người.

- Tại khu vực khoang chở hàng không bố trí các trang thiết bị sau đây: Các kết cấu, liên kết chở để lắp ghế; dây đai an toàn và cơ cấu điều khiển điều hòa nhiệt độ; gạt tàn thuốc lá; giá để ly, cốc.

 

Điều 3.3.5 trang 12 được sửa đổi như sau:

Điều 3.3.5. Ô tô trộn bê tông (Concrete-mixer lorry/vehicle)

STT

Tên gọi

Đặc điểm

Hình vẽ minh hoạ(*)

3.3.5

Ô tô trộn bê tông

(Concrete-mixer lorry/vehicle)

Ô tô chuyên dùng (3.3) với các đặc điểm sau:

- Có lắp các thiết bị để trộn bê tông; Có két chứa nước và các vòi cấp nước vào thùng trộn bê tông; Có phễu nạp liệu và máng dốc để xả bê tông;

- Thùng trộn bê tông được đặt nghiêng so với phương nằm ngang;

- Nguồn động lực của thiết bị có thể là động cơ riêng hoặc trích công suất từ động cơ ô tô;

CHÚ THÍCH: (*) Các hình vẽ trong tiêu chuẩn này chỉ là minh họa, trong thực tế hình dạng của các ô tô cụ thể có thể thay đổi.

Điều 3.3.7 trang 12 được sa đổi như sau:

Điều 3.3.7 Ô tô cần cu (Crane vehicle)

STT

Tên gọi

Đặc điểm

Hình vẽ minh hoạ(*)

3.3.7

Ô tô cần cẩu

(Crane vehicle)

Ô tô chuyên dùng (3.3) có lắp cần cu chỉ đ thc hin công việc nâng, hạ và không thuc loi xe n mô tả tại điều 3.4.1 ca TCVN 7772 : 2007.

CHÚ THÍCH: (*): Các hình vẽ trong tiêu chuẩn này chỉ là minh họa, trong thực tế hình dạng của các ô tô cụ thể có thể thay đi.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2431/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2431/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2010
Ngày hiệu lực08/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2431/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 2431/QĐ-BKHCN công bố sửa đổi Tiêu chuẩn quốc gia 2:2010 TCV


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2431/QĐ-BKHCN công bố sửa đổi Tiêu chuẩn quốc gia 2:2010 TCV
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2431/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýNguyễn Quân
        Ngày ban hành08/11/2010
        Ngày hiệu lực08/11/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2431/QĐ-BKHCN công bố sửa đổi Tiêu chuẩn quốc gia 2:2010 TCV

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2431/QĐ-BKHCN công bố sửa đổi Tiêu chuẩn quốc gia 2:2010 TCV

            • 08/11/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/11/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực