Quyết định 244/QĐ-UBND

Quyết định 244/QĐ-UBND về Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn năm 2014

Nội dung toàn văn Quyết định 244/QĐ-UBND năm 2014 Chương trình xây dựng Quyết định Chỉ thị Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 244/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 24 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số: 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2014”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

 

CHƯƠNG TRÌNH

XÂY DỰNG QUYÊT ĐỊNH, CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 244/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT

Tên loại văn bản

Cơ quan soạn thảo, trích yếu dự thảo văn bản

Dự kiến thời gian trình

Sở Xây dựng

1

Quyết định

Về việc quy định một số nội dung quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn nhà nước do UBND tỉnh Bắc Kạn quản lý

 Quý III/2014

2

Quyết định

Về việc quy định về bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Quý III/2014

Sở Giáo dục và Đào tạo

3

Chỉ thị

Về tăng cường chỉ đạo, triển khai tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Tháng 4/2014

4

Chỉ thị

Về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014-2015

Tháng 8/2014

Sở Nội vụ

5

Quyết định

Về việc phân cấp quản lý tổ chức bộ máy cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

Quý I/2014

6

Quyết định

Về việc Quy định về phân cấp quản lý công chức cấp xã

Quý II/2014

7

Quyết định

Về việc Quy chế thực hiện văn hóa công sở

Quý II/2014

Sở Tài chính

8

Quyết định

Về việc Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Quý II/2014

Sở Y tế

9

Quyết định

Về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ triển khai đề án sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh năm 2014 bằng nguồn ngân sách địa phương

Tháng 1/2014

10

Quyết định

Về việc phê duyệt quy định mức hỗ trợ, quy chế hoạt động của Quỹ khám chữa bệnh người nghèo tỉnh Bắc Kạn

Quý I/2014

11

Quyết định

Về việc phê duyệt đề án tự chủ theo Nghị định 85/2012/NĐ-CP về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập

Quý I/2014

12

Quyết định

Về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quy định số lượng, quy trình xét chọn và đơn vị chủ quản chi trả phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn bản theo Thông tư 07/2013/TT-BYT của Bộ Y tế về quy định chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn bản

Quý II/2014

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

13

Quyết định

Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Quý I/2014

14

Chỉ thị

Về việc tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Quý I/2014

15

Quyết định

Về việc Quy định mức thưởng vật chất đối với vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích tại các giải thi đấu thể thao

Quý I/2014

16

Quyết định

Về việc ban hành Quy định tạm thời về việc cấp biển hiệu “Thuyền đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch” cho các phương tiện thủy nội địa tham gia vận chuyển khách hàng du lịch tại khu du lịch Hồ Ba Bể

Quý II/2014

17

Quyết định

Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Bắc Kạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Quý IV/2014

18

Chỉ thị

Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Quý IV/2014

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

19

Chỉ thị

Về việc tăng cường về tổ chức diễn tập phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn năm 2013 tại các huyện, thị xã

Tháng 01/2014

20

Chỉ thị

Về việc triển khai các biện pháp phòng, chống đói rét và dịch bệnh cho vật nuôi va cây trồng vụ đông xuân năm 2013-2014

Tháng 01/2014

21

Chỉ thị

Về việc tăng cường triển khai công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm định kỳ năm 2014

Tháng 02/2014

22

Chỉ thị

Về việc hướng dẫn quản lý chất lượng công trình xây dựng theo Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013

Tháng 3/2014

Sở Công thương

23

Quyết định

Về việc phê duyệt đề án Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010/2020 có xét đến năm 2025

Năm 2014

Sở Xây dựng

24

Quyết định

Về việc quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và thẩm tra thiết kế công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Quý I/2014

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 244/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu244/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/01/2014
Ngày hiệu lực24/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 244/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 244/QĐ-UBND năm 2014 Chương trình xây dựng Quyết định Chỉ thị Bắc Kạn


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 244/QĐ-UBND năm 2014 Chương trình xây dựng Quyết định Chỉ thị Bắc Kạn
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu244/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
     Người kýHoàng Ngọc Đường
     Ngày ban hành24/01/2014
     Ngày hiệu lực24/01/2014
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật11 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản gốc Quyết định 244/QĐ-UBND năm 2014 Chương trình xây dựng Quyết định Chỉ thị Bắc Kạn

      Lịch sử hiệu lực Quyết định 244/QĐ-UBND năm 2014 Chương trình xây dựng Quyết định Chỉ thị Bắc Kạn