Quyết định 2447/QĐ-UBND

Quyết định 2447/QĐ-UBND năm 2011 công bố danh mục văn bản quy định chính sách ma túy do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành hết hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2447/QĐ-UBND năm 2011 danh mục văn bản hết hiệu lực tỉnh Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2447/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 26 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH MA TÚY DO UBND TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Điều 3, Điều 11 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số: 622/TTr-STC ngày 14 tháng 10 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy định chính sách ma túy do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành hết hiệu lực thi hành (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- Thường trực BCĐ 03 Tỉnh ủy;
- Thường trực BCĐ 50 UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, KTTH, Hải 50 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH MA TÚY DO UBND TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Kèm theo Quyết định số 2447 /QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2011 của UBND tỉnh)

Stt

Số ký hiệu văn bản

Ngày, tháng văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

1

Quyết định số: 2781/QĐ-UBND

11/11/2008

Về việc Quy định chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm cai nghiện, chữa trị tại Trung tâm Giáo dục Lao động.

2

Quyết định số: 409/QĐ-UBND

25/02/2010

Về việc Ban hành Quy định hướng dẫn quản lý, thanh, quyết toán kinh phí phòng, chống ma tuý theo Nghị quyết số 300/2009/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La.

3

Quyết định số: 1931/QĐ-UBND

11/8/2010

Về việc Quy định tạm thời một số chính sách đặc thù trong công tác phòng chống ma tuý theo Thông báo số 2016-TB/TU ngày 25 tháng 6 năm 2010 và Thông báo số 2079-TB-TU ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

4

Quyết định số: 1932/QĐ-UBND

11/8/2010

Về việc Quy định tạm thời hướng dẫn quản lý, cấp phát, quyết toán kinh phí hỗ trợ đấu tranh chống tội phạm ma tuý cho các lực lượng chức năng ngoài tỉnh theo Thông báo số 2016-TB/TU ngày 25 tháng 6/ năm 010 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ.

5

Quyết định số: 3392/QĐ-UBND

31/12/2010

Về việc Sửa đổi một số nội dung Quy định tại Quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh Sơn La.

6

Quyết định số: 285/QĐ-UBND

15/02/2011

Về việc Quy định chế độ phụ cấp thu hút đặc thù đối với cán bộ, viên chức tại các Trung tâm giáo dục Lao động.

7

Quyết định số: 294/QĐ-UBND

15/02/2011

Về việc Quy định tạm thời về quản lý cấp phát kinh phí hỗ trợ đơn vị giữ vững, xây dựng “ Đơn vị đạt chuẩn không có ma tuý”, “ Đơn vị cơ bản đạt tiêu chuẩn 4 không về ma tuý” đối với xã, phường, thị trấn, bản tiểu khu, tổ dân phố.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2447/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2447/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2011
Ngày hiệu lực26/10/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2447/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2447/QĐ-UBND năm 2011 danh mục văn bản hết hiệu lực tỉnh Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2447/QĐ-UBND năm 2011 danh mục văn bản hết hiệu lực tỉnh Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2447/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýCầm Ngọc Minh
        Ngày ban hành26/10/2011
        Ngày hiệu lực26/10/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2447/QĐ-UBND năm 2011 danh mục văn bản hết hiệu lực tỉnh Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2447/QĐ-UBND năm 2011 danh mục văn bản hết hiệu lực tỉnh Sơn La

            • 26/10/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/10/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực