Quyết định 245-CT

Quyết định 245-CT năm 1981 về cờ thưởng trong kế hoạch 5 năm 1981-1985 do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 245-CT

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 1981

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 245-CT NGÀY 7-11-1981 VỀ VIỆC CỜ THƯỞNG TRONG KẾ HOẠCH 5 NĂM (1981 - 1985).

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Xét đề nghị của Ban thi đua trung ương trong công văn số 139-TĐ ngày 30/9/1981, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quyết định việc thưởng cờ luân lưu của Hội đồng Bộ trưởng trong kế hoạch 5 năm (1981 - 1985) như sau:

1. Số lượng cờ thưởng luân lưu của Hội đồng Bộ trưởng trao cho các ngành, các cấp là 83 cờ.

Từ nay ngừng việc thưởng cờ luân lưu của Hồ Chủ Tịch và cờ luân lưu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng mà chỉ áp dụng hình thức thưởng cờ luân lưu của Hội đồng Bộ trưởng.

2. Số cờ thưởng nói trên được trao cho các đơn vị có tiêu chuẩn thành tích như sau:

a. Nêu cao tinh thần làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, khắc phục được nhiều khó khăn, có nhiều tiến bộ trong cải tiến kỹ thuật và cải tiến quản lý, đạt năng suất cao, chất lượng tốt, tiết kiệm nhiều, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và kế hoạch được giao, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước xã hội chủ nghĩa trong ngành.

b. Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và chính sách, chế độ của Nhà nước, nhất là về thực hiện kỷ luật giao nộp sản phẩm, kỷ luật thu chi tài chính, tiền tệ, hạn chế đến mức thấp nhất các hiện tượng tiêu cực trong quản lý sản xuất và phân phối, bảo đảm an toàn lao động, tổ chức tốt đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

c. Đã có giao ước thi đua hàng năm với đơn vị khác và thực hiện tốt giao ước đó.

3. Cờ thưởng của Hội đồng Bộ trưởng về thành tích hàng năm chỉ xét trong quý I năm sau. Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được hỏi ý kiến đối với đơn vị dự kiến trao cờ thì cần trả lời trong thời hạn 10 ngày; nếu quá hạn mà không trả lời sẽ không có quyền khiếu nại.

4. Đặt thêm một loại cờ của Hội đồng Bộ trưởng để thưởng cho một số tỉnh có thành tích thi đua xuất sắc nhất trong mỗi cụm. Các cụm tỉnh, thành phố được tạm thời phân chia như sau:

- 3 thành phố Hà Nội, Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh.

- 9 tỉnh đồng bằng Nam bộ.

- 7 tỉnh miền núi phía Bắc.

- 3 tỉnh Tây Nguyên.

- 4 tỉnh Đông Nam bộ, trong đó có đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo.

- 7 tỉnh ven biển miền Trung.

Trong mỗi cụm được chọn một tỉnh xuất sắc nhất để thưởng cờ của Hội đồng Bộ trưởng; trường hợp có hai tỉnh đều xuất sắc nhất thì đều thưởng cờ cho hai tỉnh.

5. Đơn vị hoặc địa phương được thưởng cờ luân lưu của Hội đồng Bộ trưởng sẽ được thưởng bằng hiện vật trị giá 5000 đồng.

6. Số lượng cờ thưởng của Bộ trưởng, Tổng cục trưởng, và cờ thưởng của Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc trung ương do từng ngành hoặc từng tỉnh, thành phố thoả thuận với Ban thi đua trung ương để quyết định cụ thể.

Đơn vị hoặc địa phương được thưởng cờ của Bộ trưởng, Tổng cục trưởng sẽ được thưởng bằng hiện vật trị giá tối đa 2000 đồng. Đơn vị hoặc địa phương được thưởng cờ của Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc trung ương sẽ được thưởng bằng hiện vật trị giá tối đa 1000 đồng.

Việc thưởng các loại cờ nói trên do Bộ trưởng, Tổng cục trưởng (nếu là của ngành) hoặc chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố (nếu là của tỉnh) bàn với các đoàn thể cùng cấp quyết định.

Sau khi quyết định thưởng cờ, các Bộ và các tỉnh báo cáo danh sách và thành tích đơn vị được thưởng lên Ban thi đua trung ương để theo dõi, kiểm tra và tuyên truyền cho phong trào thi đua.

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Thuộc tính văn bản 245-CT
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 245-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/11/1981
Ngày hiệu lực 22/11/1981
Ngày công báo 15/11/1981
Số công báo Số 20
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Lược đồ văn bản

Quyết định 245-CT cờ thưởng trong kế hoạch 5 năm 1981-1985


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 245-CT cờ thưởng trong kế hoạch 5 năm 1981-1985
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 245-CT
Cơ quan ban hành Hội đồng Bộ trưởng
Người ký Tố Hữu
Ngày ban hành 07/11/1981
Ngày hiệu lực 22/11/1981
Ngày công báo 15/11/1981
Số công báo Số 20
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 07/11/1981

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 15/11/1981

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 22/11/1981

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực