Quyết định 2453/QĐ-BTC

Quyết định 2453/QĐ-BTC năm 2007 Đính chính Quyết định 50/2007/QĐ-BTC về sửa đổi Quyết định 199/2003/QĐ-BTC ban hành Điều lệ tạm thời về tổ chức và hoạt động của Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2453/QĐ-BTC đính chính 50/2007/QĐ-BTC Điều lệ tạm thời tổ chức hoạt động Công ty mua bán nợ tài sản tồn đọng doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2453/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 50/2007/QĐ-BTC NGÀY 21/6/2007 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt ;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Các ngân hàng và Tổ chức tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính phần căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật Quyết định số 50/2007/QĐ-BTC ngày 21/6/2007 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 199/2003/QĐ-BTC ngày 05/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Điều lệ tạm thời về tổ chức và hoạt động của Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp như sau:

“Căn cứ Nghị định số 69/2003/NĐ-CP ngày 12/7/2002 của Chính phủ về quản lý và xử lý nợ tồn đọng đối với doanh nghiệp nhà nước;” nay sửa lại là “Căn cứ Nghị định số 69/2002/NĐ-CP ngày 12/7/2002 của Chính phủ về quản lý và xử lý nợ tồn đọng đối với doanh nghiệp nhà nước;”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Vụ trưởng Vụ Tài chính các Ngân hàng và Tổ chức tài chính, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Đinh Văn Nhã

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2453/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2453/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2007
Ngày hiệu lực23/07/2007
Ngày công báo11/08/2007
Số công báoTừ số 550 đến số 551
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2453/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 2453/QĐ-BTC đính chính 50/2007/QĐ-BTC Điều lệ tạm thời tổ chức hoạt động Công ty mua bán nợ tài sản tồn đọng doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 2453/QĐ-BTC đính chính 50/2007/QĐ-BTC Điều lệ tạm thời tổ chức hoạt động Công ty mua bán nợ tài sản tồn đọng doanh nghiệp
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu2453/QĐ-BTC
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýĐinh Văn Nhã
     Ngày ban hành23/07/2007
     Ngày hiệu lực23/07/2007
     Ngày công báo11/08/2007
     Số công báoTừ số 550 đến số 551
     Lĩnh vựcDoanh nghiệp
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật15 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 2453/QĐ-BTC đính chính 50/2007/QĐ-BTC Điều lệ tạm thời tổ chức hoạt động Công ty mua bán nợ tài sản tồn đọng doanh nghiệp

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2453/QĐ-BTC đính chính 50/2007/QĐ-BTC Điều lệ tạm thời tổ chức hoạt động Công ty mua bán nợ tài sản tồn đọng doanh nghiệp

         • 23/07/2007

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 11/08/2007

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 23/07/2007

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực