Quyết định 2455/QĐ-UBND

Quyết định 2455/QĐ-UBND năm 2018 về sửa đổi Thủ tục liên thông cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1, số 2 và dịch vụ dịch thuật công chứng do tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2455/QĐ-UBND 2018 thủ tục cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2455/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 17 tháng 7 năm 2018  

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI THỦ TỤC LIÊN THÔNG CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM, CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 1, SỐ 2 VÀ DỊCH VỤ DỊCH THUẬT CÔNG CHỨNG.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 102/2017/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về lệ phí cấp giấy lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai Nghị quyết số 102/2017/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về lệ phí cấp giấy lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội tại Tờ trình số 134/TTr-SLĐTBXH ngày 05 tháng 6 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động từ 400.000,00đồng/ GPLĐ thành 600.000,00đồng/GPLĐ của Thủ tục liên thông cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1, số 2 và dịch vụ dịch thuật công chứng (ban hành tại Quyết định số 4346/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh); Các nội dung khác của Quyết định số 4346/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Sở Lao động Thương binh và xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, Trung tâm hành chính công tỉnh có trách nhiệm niêm yết, công khai mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động tại trụ sở làm việc, tại Bộ phận một cửa của đơn vị.

Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật nội dung sửa đổi mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động (nêu trên) lên Phần mềm một cửa điện tử (Egov) của tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; Trung tâm hành chính công tỉnh, Trung tâm kinh doanh VNPT và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Trần Văn Vĩnh);
- Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông;
- Sở Nội vụ, Sở Lao động thương binh và xã hội;
- Đài Phát thanh truyền hình Đồng Nai;
- Báo Đồng Nai; Báo Lao động Đồng Nai;
- Trung tâm hành chính công tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Trung tâm kinh doanh VNPT;
- Lưu: VT, HCC, KSTTHC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2455/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2455/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2018
Ngày hiệu lực17/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2455/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2455/QĐ-UBND 2018 thủ tục cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài Đồng Nai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2455/QĐ-UBND 2018 thủ tục cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài Đồng Nai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2455/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýTrần Văn Vĩnh
       Ngày ban hành17/07/2018
       Ngày hiệu lực17/07/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 tháng trước
       (08/01/2020)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2455/QĐ-UBND 2018 thủ tục cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2455/QĐ-UBND 2018 thủ tục cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài Đồng Nai

           • 17/07/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/07/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực