Quyết định 2455/QĐ-UBND

Quyết định 2455/QĐ-UBND năm 2012 công bố hủy bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Quyết định 2455/QĐ-UBND năm 2012 công bố hủy bỏ thủ tục hành chính


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2455/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 06 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ HỦY BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/06/2009;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2074/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định 51/2011/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh với các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã về việc công bố, cập nhật thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1532/TTr-SKH&ĐT ngày 07 tháng 11 năm 2012 và đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư được quy định tại Quyết định số 2074/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước. (danh mục đính kèm).

Lý do: Các thủ tục đề nghị bãi bỏ không còn phù hợp với quy định hiện hành

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng, các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HỦY BỎ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Kèm theo Quyết định số: 2455/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước)

Mã TT

Tên thủ tục hành chính ban hành theo Quyết định số 2074/QĐ-UBND)

024025

Thủ tục thẩm định chủ trương đầu tư và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư

024005

Thủ tục thẩm định báo cáo KTKT xây dựng công trình có tổng mức đầu tư < 1 tỷ đồng

023814

Thủ tục thẩm định dự án báo cáo KTKT xây dựng công trình có tổng mức đầu tư > 1 tỷ đồng

023060

Thủ tục thẩm định báo cáo đầu tư mua sắm thiết bị, hàng hóa có tổng mức đầu tư dưới < 1 tỷ đồng

023855

Thủ tục thẩm định báo cáo đầu tư mua sắm thiết bị, hàng hóa có tổng mức đầu tư dưới > 1 tỷ đồng

023314

Thủ tục thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình

024079

Thủ tục thẩm định điều chỉnh báo cáo KTKT đầu tư mua sắm thiết bị, hàng hóa

023965

Thủ tục thẩm định kế hoạch đấu thầu

023986

Thủ tục thẩm định điều chỉnh kế hoạch đấu thầu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2455/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2455/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2012
Ngày hiệu lực06/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2455/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2455/QĐ-UBND năm 2012 công bố hủy bỏ thủ tục hành chính


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2455/QĐ-UBND năm 2012 công bố hủy bỏ thủ tục hành chính
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2455/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýTrương Tấn Thiệu
       Ngày ban hành06/12/2012
       Ngày hiệu lực06/12/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2455/QĐ-UBND năm 2012 công bố hủy bỏ thủ tục hành chính

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2455/QĐ-UBND năm 2012 công bố hủy bỏ thủ tục hành chính

           • 06/12/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/12/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực