Quyết định 246/2003/QĐ-BCN

Quyết định 246/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Bia Thanh Hoá thành Công ty cổ phần Bia Thanh Hoá do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 246/2003/QĐ-BCN chuyển Công ty Bia Thanh Hoá thành Công ty cổ phần Bia Thanh Hoá


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 246/2003/QĐ-BCN

Hà Nội , ngày 30 tháng 12 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY BIA THANH HOÁ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HOÁ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội (Công văn số 272 ngày 22 tháng 12 năm 2003), Phương án cổ phần hoá Công ty Bia Thanh Hoá và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 24 tháng 12 năm 2003;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty Bia Thanh Hoá (doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội) gồm những điểm chính như sau:

1. Cơ cấu vốn điều lệ:

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 57.500.000.000 đồng (Năm mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng chẵn). Trong đó:

Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước: 83,30 %;

Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty: 16,70 %.

Trị giá một cổ phần: 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Công ty Bia Thanh Hoá tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2002 để cổ phần hoá (Quyết định số 3127/QĐ-TCKT ngày 19 tháng 11 năm 2003 của Bộ Công nghiệp) là 80.219.351.628 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Công ty là 51.762.124.848 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Công ty.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 635 lao động trong Công ty là 95.530 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 2.865.900.000 đồng. Trong đó, số cổ phần bán ưu đãi trả chậm cho 57 lao động nghèo là 11.300 cổ phần, trị giá 791.000.000 đồng.

4. Về chi phí cổ phần hoá và giải quyết lao động dôi dư, Công ty làm thủ tục, báo cáo Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Công ty Bia Thanh Hoá thành Công ty cổ phần Bia Thanh Hoá,

Tên giao dịch quốc tế: THANHHOA BEER JOINT STOCK COMPANY;

Tên viết tắt: THANHHOA BEER;

Trụ sở tại: 152 Quang Trung, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm rượu, bia;

Kinh doanh xuất nhập khẩu các sản phẩm rượu, bia và nguyên liệu, vật tư, thiết bị, phụ tùng cho ngành bia, rượu, nước giải khát;

Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Bia Thanh Hoá là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội có trách nhiệm chỉ đạo Công ty Bia Thanh Hoá tổ chức bán cổ phần và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần theo đúng quy định hiện hành.

Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Bia Thanh Hoá có trách nhiệm điều hành công việc của Công ty cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội, Giám đốc Công ty Bia Thanh Hoá và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Bia Thanh Hoá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 


Châu Huệ Cẩm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 246/2003/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu246/2003/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2003
Ngày hiệu lực19/01/2004
Ngày công báo04/01/2004
Số công báoSố 4
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 246/2003/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 246/2003/QĐ-BCN chuyển Công ty Bia Thanh Hoá thành Công ty cổ phần Bia Thanh Hoá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 246/2003/QĐ-BCN chuyển Công ty Bia Thanh Hoá thành Công ty cổ phần Bia Thanh Hoá
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu246/2003/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýChâu Huệ Cẩm
        Ngày ban hành30/12/2003
        Ngày hiệu lực19/01/2004
        Ngày công báo04/01/2004
        Số công báoSố 4
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 246/2003/QĐ-BCN chuyển Công ty Bia Thanh Hoá thành Công ty cổ phần Bia Thanh Hoá

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 246/2003/QĐ-BCN chuyển Công ty Bia Thanh Hoá thành Công ty cổ phần Bia Thanh Hoá

           • 30/12/2003

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/01/2004

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/01/2004

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực