Quyết định 2469/QĐ-UBND

Quyết định 2469/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, giai đoạn 2016-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Quyết định 2469/QĐ-UBND 2017 phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2469/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT, GIAI ĐOẠN 2016 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, giai đoạn 2016 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 121/TTr-SGTVT ngày 08/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh hành trình chạy xe tuyến xe buýt nội đô số 07NĐ (Bến xe khách Quảng Ngãi - Cổ Lũy), số 12NĐ (Bến xe khách Quảng Ngãi - Khu công nghiệp Quảng Phú) đã được phê duyệt tại Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 15/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể như sau:

Hành trình chạy xe

Đã phê duyệt

Điều chỉnh

Tuyến số 07NĐ (Bến xe Quảng Ngãi - Cổ Lũy)

Bến xe khách Quảng Ngãi (điểm đầu) - đường Lý Thường Kiệt - đường Lê Thánh Tôn - đường Lê Lợi - đường Nguyễn Trãi - đường Nguyễn Đình Chiểu - đường Hùng Vương - đường Quang Trung - đường Nguyễn Nghiêm - đường Nguyễn Du - đường Lê Trung Đình - Ngã tư Ba La - ĐT.623C - Bến cá Cổ Lũy (điểm cuối)

Bến xe khách Quảng Ngãi (điểm đầu) - đường Lý Thường Kiệt - đường Lê Thánh Tôn - đường Lê Lợi - đường Nguyễn Trãi - đường Lê Hữu Trác - đường Bùi Thị Xuân - đường Nguyễn Đình Chiểu - đường Hùng Vương - đường Quang Trung - đường Nguyễn Nghiêm - đường Phạm Văn Đồng - đường Lê Trung Đình - Ngã tư Ba La - ĐT.623C - Bến cá Cổ Lũy (điểm cuối)

Tuyến số 12NĐ (Bến xe Quảng Ngãi - Khu công nghiệp Quảng Phú)

 

Bến xe khách Quảng Ngãi (điểm đầu) - đường Lý Thường Kiệt - đường Quang Trung - đường Cao Bá Quát - đường Phạm Văn Đồng - đường Nguyễn Nghiêm - đường Quang Trung - đường Trần Hưng Đạo - đường Phan Đình Phùng - đường Bùi Thị Xuân - đường Chu Văn An - đường Hùng Vương - Ngã 5 Thu lộ (Ga Quảng Ngãi) - đường Nguyễn Thụy - đường Nguyễn Chí Thanh - đường Lý Thánh Tông (điểm cuối, cuối đường Lý Thánh Tông)

Bến xe khách Quảng Ngãi (điểm đầu) - đường Lý Thường Kiệt - đường Quang Trung - đường Cao Bá Quát - đường Phạm Văn Đồng - đường Nguyễn Nghiêm - đường Quang Trung - đường Trần Hưng Đạo - đường Phan Đình Phùng - đường Lê Đại Hành - đường Nguyễn Công Phương - đường Nguyễn Trãi - đường Lê Hữu Trác - đường Bùi Thị Xuân - đường Chu Văn An - đường Hùng Vương - đường Nguyễn Thụy - đường Nguyễn Chí Thanh - đường Lý Thánh Tông (điểm cuối, cuối đường Lý Thánh Tông)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 15/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công Thương; Giám đốc Công an tỉnh; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giao thông vận tải (b/cáo);
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: TH, KT, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.807.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2469/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2469/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2017
Ngày hiệu lực18/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/03/2019
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2469/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2469/QĐ-UBND 2017 phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt Quảng Ngãi


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2469/QĐ-UBND 2017 phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt Quảng Ngãi
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2469/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
       Người kýTrần Ngọc Căng
       Ngày ban hành18/12/2017
       Ngày hiệu lực18/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/03/2019
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2469/QĐ-UBND 2017 phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt Quảng Ngãi

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2469/QĐ-UBND 2017 phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt Quảng Ngãi

           • 18/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực