Quyết định 247/QĐ-UBND

Quyết định 247/QĐ-UBND năm 2008 quy định mức phụ cấp cho nhân viên thú y cấp xã do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Quyết định 247/QĐ-UBND năm 2008 mức phụ cấp nhân viên thú y cấp xã Đắk Lắk đã được thay thế bởi Quyết định 22/2010/QĐ-UBND tổ chức hoạt động Mạng lưới thú y xã phường thị trấn tỉnh Đak Lak và được áp dụng kể từ ngày 14/08/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 247/QĐ-UBND năm 2008 mức phụ cấp nhân viên thú y cấp xã Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH Đ
K LK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 247/QĐ-UBND

Buôn Ma Thuột, ngày 30 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP CHO NHÂN VIÊN THÚ Y CẤP XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND & UBND, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung;

Căn cứ Công văn số 1569/TTg-NN ngày 19/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí chi trả cho nhân viên thú y cấp xã và nguồn kinh phí đảm bảo; Công văn số 16331/BTC-NSNN ngày 28/11/2007 của Bộ Tài chính về việc hỗ trợ kinh phí chi trả phụ cấp cho nhân viên thú y cấp xã;

Xét đề nghị của Liên sở: Tài chính - Nội vụ - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 13/LN:TC-NV-NN&PTNT, ngày 04/01/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức phụ cấp hàng tháng cho nhân viên thú y cấp xã, cụ thể như sau:

1. Quy định mỗi xã, phường, thị trấn là 01 (một) định xuất hưởng mức phụ cấp nhân viên thú y cấp xã;

2. Mức phụ cấp cho 01 (một) định xuất nhân viên thú y cấp xã, phường, thị trấn là: 500.000 đồng/tháng/01 định xuất.

3. Thời điểm thực hiện: Từ ngày 01/01/2008.

Điều 2. Giao Sở Tài chính, Sở Nội vụ hướng dẫn các huyện, thành phố triển khai thực hiện.

- Về nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn thực hiện cải cách tiền lương của các huyện, thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các cấp, Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TM (V18b).

CHỦ TỊCH
Lữ Ngọc Cư

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 247/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu247/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2008
Ngày hiệu lực30/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/08/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 247/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 247/QĐ-UBND năm 2008 mức phụ cấp nhân viên thú y cấp xã Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 247/QĐ-UBND năm 2008 mức phụ cấp nhân viên thú y cấp xã Đắk Lắk
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu247/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýLữ Ngọc Cư
        Ngày ban hành30/01/2008
        Ngày hiệu lực30/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/08/2010
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 247/QĐ-UBND năm 2008 mức phụ cấp nhân viên thú y cấp xã Đắk Lắk

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 247/QĐ-UBND năm 2008 mức phụ cấp nhân viên thú y cấp xã Đắk Lắk